Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS ARAHAN AMALAN MAHKAMAH RAYUAN & PRESIDEN MAHKAMAH RAYUAN

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2017

2. Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2017 – Kehadiran Banduan Sebagai Saksi Atau Pihak Untuk Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan

3. Pekeliling Presiden Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017 – Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2016 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.1 Tahun 2008

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2015 – Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Sivil Bicara Penuh(FT)

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2015 – Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Jenayah Bagi Kod 05,06A,06B dan 09

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2014 – [Kes-Kes Admiralti Dari Mahkamah Tinggi Kod 27 Dan Kes-Kes Pembinaan Kod 21C, 22C, 24C Dan 24C (Arb) Hendaklah Diklasfikasi Mengikut Abjad Negeri Dan Nombor Kod]

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2014 – Panduan Pemfailan Dokumen Dan Tempoh Masa Hujahan Lisan Di Mahkamah Rayuan

3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2014 – Pengkelasan Kod Bagi Semakan Sivil Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2012

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2012 – Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.3 Tahun 2011

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2012 – Permohonan Kepada YAA Presiden Mahkamah Rayuan Untuk Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil

TAHUN 2011

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2011 – Pemfailan Keempat-empat Rekod Rayuan Sekaligus Bagi Rayuan-Rayuan Sivil

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2011 – Pemfailan Rekod Rayuan Di Dalam Format Cakera Padat (CD) Bagi Nota-Nota Prosiding Dan Nota Keterangan Mahkamah Tinggi

3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2011 – Rayuan-Rayuan Yang Difailkan Ke Mahkamah Rayuan Melibatkan Kes-Kes Muamalat Dari Mahkamah Tinggi Kod 22A Dan 24A, Harta lntelek Sivil Mahkamah Tinggi Kod 22 IP, 24 IP Dan 25 IP Dan Harta lntelek Jenayah Mahkamah Tinggi 411P, 42 IP Dan 43 IP

4. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 4/2011 – Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan

TAHUN 2010

1. Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 1/2010 – Perbicaraan Dan Pelupusan Kes-Kes Rayuan Pra 2008

2. Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 2/2010 – Penangguhan Kes-Kes Rayuan Pra 2008

TAHUN 2009

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2009 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2008

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008 – Rayuan Dan Permohonan Rayuan Di Mahkamah Rayuan Malaysia

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008 – Panduan Pemfailan Rekod Rayuan

3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3 Tahun 2008 – Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008

TAHUN 1998

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1998 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2005

TAHUN 1996

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1996 – Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan dalam Perkara-Perkara Sivil

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1996 – Permohanan Kebenaran Untuk Merayu Ke Mahkamah Rayuan

TAHUN 1995

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1995 – Pindaan Kepada Practice Direction No. 2 Of 1985, Nota Amalan Bil. 1 Dan 3 Tahun 1991, Arahan Amalan Bil. 1 dan 3 Tahun 1992, Arahan Amalan Bil. 1 tahun 1993 Dan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1994

2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995 – Klasifikasi Rayuan Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 1994

1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1994 – Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP