Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS PEKELILING / ARAHAN AMALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2018 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elekronik (Sistem e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2017 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elektronik(e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2016 – Bayaran Fi Pemfailan Surat Cara Kuasa Wakil

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016 – Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2015 – Pindaan Terhadap Sijil Amalan Guaman Di Semenanjung Malaysia

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2015 – Syarat-Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Berlesen untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

3. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 3 Tahun 2015 – Pemfailan Senarai Aset Dan Liabiliti Bagi Kes Surat Kuasa Mentadbir Dan Probate Di Mahkamah Tinggi Malaya (Kod 31 & 32)

4. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 4 Tahun 2015 – Pemfailan Saman Dalam Kamar Bagi Permohonan Ex-Parte Untuk Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2013

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 – Pendengaran Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Sesyen atau Majistret Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya

2. Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2012

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2012 – Lanjutan Masa Untuk Serah Notis Kebankrapan

TAHUN 2011

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011 – Prosiding Reman Di Mahkamah Majistret Di Semenanjung Malaysia

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaysia

TAHUN 2010

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2010 – Penambahan Perkataan (ARB) Untuk Kod Kes-Kes TimbangTara (Arbitration) Mahkamah Dagang Baru (NCC) Kuala Lumpur.

TAHUN 2009

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2009 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah / Penghakiman dan Perintah / Penghakiman Bersih Dalam Prosiding Di Mahkamah – Mahkamah Semenanjung Malaysia

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2009 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2/2009 – Persidangan Mahkamah Sesyen Putrajaya

TAHUN 2008

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2007

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2005

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Mengenai Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005

4. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005 – Teste kepada Writ (Pindaan)

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005 – Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2003

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003 – Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Di Bawah Seksyen 16AC(2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003 – Teste Kepada Writ

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2003 – Teste Kepada Writ

TAHUN 2002

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2001

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2001 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2000

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2000 – Pengendalian Sebutan Kes-Kes Saman Di Mahkamah Rendah

TAHUN 1999

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1999 – Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Rayuan Di Dalam Kamar

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1999 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1999 – Penyediaan Buku Rekod Bagi Tujuan Merekodkan Award Tuntutan Pengguna Malaysia Di Mahkamah Majistret Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999

TAHUN 1998

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1998 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1998 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1998 – Persediaan Perbicaraan Bagi Kes-Kes Separuh Bicara

TAHUN 1997

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1997 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1997 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 1995

1. Pekeliling Pendaftar No. 1/1995 – Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah

2. Pekeliling Pendaftar No. 2/1995 – Teste Kepada Writ

TAHUN 1994

1. Pekeliling Pendaftar No. 1/1994 – Penarikan Diri Peguamcara

2. Pekeliling Pendaftar No. 3/1994 – Waktu Bertugas Perkhidmatan Kaunter Di Mahkamah-Mahkamah

3. Pekeliling Pendaftar No. 4/1994 – Teste Kepada Writ

4. Pekeliling Pendaftar No. 5/1994 – Pertukaran Gelaran Akibat Pindaan Kepada Perlembagaan Persekutuan (Akta A885)

5. Pekeliling Pendaftar No. 6/1994 – Teste Kepada Writ

PENGUMUMAN!!!
MULAI 26 JULAI 2021 PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PKPMP KEMBALI BEROPERASI SETIAP HARI DARI JAM 8.00 PAGI HINGGA 4.30 PETANG. SEBARANG PERUBAHAN PERKHIDMATAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA ARAHAN SEMASA YBHG. DATO' KETUA PENDAFTAR. TERIMA KASIH.