Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS PEKELILING / ARAHAN AMALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2018 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elekronik (Sistem e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2017 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elektronik(e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2016 – Bayaran Fi Pemfailan Surat Cara Kuasa Wakil

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016 – Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2015 – Pindaan Terhadap Sijil Amalan Guaman Di Semenanjung Malaysia

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2015 – Syarat-Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Berlesen untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

3. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 3 Tahun 2015 – Pemfailan Senarai Aset Dan Liabiliti Bagi Kes Surat Kuasa Mentadbir Dan Probate Di Mahkamah Tinggi Malaya (Kod 31 & 32)

4. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 4 Tahun 2015 – Pemfailan Saman Dalam Kamar Bagi Permohonan Ex-Parte Untuk Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2013

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 – Pendengaran Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Sesyen atau Majistret Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya

2. Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2012

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2012 – Lanjutan Masa Untuk Serah Notis Kebankrapan

TAHUN 2011

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011 – Prosiding Reman Di Mahkamah Majistret Di Semenanjung Malaysia

2. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011 – Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaysia

TAHUN 2010

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2010 – Penambahan Perkataan (ARB) Untuk Kod Kes-Kes TimbangTara (Arbitration) Mahkamah Dagang Baru (NCC) Kuala Lumpur.

TAHUN 2009

1. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2009 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah / Penghakiman dan Perintah / Penghakiman Bersih Dalam Prosiding Di Mahkamah – Mahkamah Semenanjung Malaysia

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2009 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2/2009 – Persidangan Mahkamah Sesyen Putrajaya

TAHUN 2008

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2008 – Teste kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2007

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2007 – Teste kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2005

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Teste kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005 – Mengenai Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005

4. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005 – Teste kepada Writ (Pindaan)

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005 – Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2003

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003 – Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Di Bawah Seksyen 16AC(2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003 – Teste Kepada Writ

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2003 – Teste Kepada Writ

TAHUN 2002

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2002 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2001

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2001 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 2000

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2000 – Pengendalian Sebutan Kes-Kes Saman Di Mahkamah Rendah

TAHUN 1999

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1999 – Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Rayuan Di Dalam Kamar

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1999 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1999 – Penyediaan Buku Rekod Bagi Tujuan Merekodkan Award Tuntutan Pengguna Malaysia Di Mahkamah Majistret Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999

TAHUN 1998

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1998 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1998 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1998 – Persediaan Perbicaraan Bagi Kes-Kes Separuh Bicara

TAHUN 1997

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1997 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1997 – Teste Kepada Writ (Pindaan)

TAHUN 1995

1. Pekeliling Pendaftar No. 1/1995 – Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah

2. Pekeliling Pendaftar No. 2/1995 – Teste Kepada Writ

TAHUN 1994

1. Pekeliling Pendaftar No. 1/1994 – Penarikan Diri Peguamcara

2. Pekeliling Pendaftar No. 3/1994 – Waktu Bertugas Perkhidmatan Kaunter Di Mahkamah-Mahkamah

3. Pekeliling Pendaftar No. 4/1994 – Teste Kepada Writ

4. Pekeliling Pendaftar No. 5/1994 – Pertukaran Gelaran Akibat Pindaan Kepada Perlembagaan Persekutuan (Akta A885)

5. Pekeliling Pendaftar No. 6/1994 – Teste Kepada Writ

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP