Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS ARAHAN DAN NOTA AMALAN

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2018 – Pendaftaran Kod Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat, Kes Pascakebankrapan Dan Perkiraan Sukarela Di Bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Dan Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] Serta Penetapan Intitulmen Baharu

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2018 – Pemfailan Surat Kuasa Wakil Secara Elektronik Dan Kod Pendaftaran Khas Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2017 – Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2017 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat Dan Kes Pascakebankrapan Di Mahkamah Tinggi

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2017 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2016 – Pindaan Kepada Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2016 – Penyediaan Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Persekutuan

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2016 – Kes Sivil Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762]

4. Practice Direction No. 4 of 2016 – Practice Direction On Mediation

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2016 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Siber (Jenayah) Dan Kes Siber (Sivil)

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2016 – Kod Lokasi Bagi Pendaftaran Nombor Kes Jenayah Dan Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Seluruh Malaysia

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2015 – Kes-Kes Anti Pencatutan

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2015 – Pembekalan Fakta Kes Bersama Waran Memenjarakan Kepada Pihak Penjara Bagi Kes-Kes Yang Layak Diparol

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2015 – Tambahan Kepada Arahan Amalan Kes-Kes Anti Pencatutan

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2015 – Kes-Kes Kesalahan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2015 – Pengkelasan Kod Tambahan Bagi Kes Kemalangan Jalan Raya Yang Melibatkan Pekhidmat Awam

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2015 – Garis Panduan, Pindaan Kod, Pengkelasan Kod Tambahan Dan Format Statistik Bagi Kes-Kes Di Bawah AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN 2007 [AKTA 670]

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2015 – Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar (Sivil)

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2015 – Pelaksanaan Tempoh Masa Tiga Hari Bekerja Bagi Mengemaskini Bayaran Pemfailan Yang Difailkan Secara eFiling Di Kaunter Biro Perkhidmatan Semananjung Malaysia

9. Arahan Amalan Bil.9 Tahun 2015 – Kod Baharu Bagi Kes-Kes Rayuan Jenayah Mahkamah Tinggi Bagi Kes Rasuah

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2014 – Panduan Pemfailan Dokumen Dan Prosedur Persidangan Dalam Prosiding Rayuan Sivil Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2014 – Pengendalian Siasatan Kematian (Death Inquiry) Selaras Dengan Penubuhan Mahkamah Khas Koroner

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan [BE DEFERRED]

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah [BE DEFERRED]

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Kos Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan [BE DEFERRED]

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2014 – Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012[BE DEFERRED]

TAHUN 2013

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2013 – Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2013 – Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2013 – Penghakiman Terus – Aturan 14 Dan Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 Di Mahkamah Sesyen Seluruh Malaysia

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2013 – Pindaan Kepada Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah Seluruh Malaysia

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2013 – Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2013 – Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majsitret Seluruh Malaysia

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2013 – Tambahan Dan Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2013 Mengenai Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2013 – Kemudahan Pemfailan Kaveat Secara Online Melalui Sistem E-Filling Dan Biro Perkhidmatan

TAHUN 2012

1. Practice Direction No.1 of 2012 – Admiralty and Maritime Claims

2. Arahan Amalam Bil.2 Tahun 2012 – Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 & Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan)2012

3. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Bil.3 Tahun 2012 – Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar

TAHUN 2011

1. Arahan Amalan Bil. 1/2011 – Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil. 1/2011 – Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Garis Panduan Pengisian Borang AA)

3. Arahan Amalan Bil. 2/2011 – Waktu Mahkamah

4. Arahan Amalan Bil. 3/2011 – Temu Janji Di Bawah Kaedah 32, Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972

5. Arahan Amalan Bil. 4/2011 – Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah

6. Arahan Amalan Bil. 5/2011 – Pendaftaran Kes Rasuah Di Mahkamah Sesyen / Pendaftaran Kes Halang Tebus Di Mahkamah Tinggi

7. Arahan Amalan Bil. 6/2011 – Pengeluaran Perintah Untuk Mengemukakan Tahanan (Order To Produce)

8. Arahan Amalan Bil. 7/2011 – Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah

9. Arahan Amalan Bil. 8/2011 – Alasan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dan Mahkamah Rayuan

10. Arahan Amalan Bil. 9/2011 – Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding’s Charge)

TAHUN 2010

1. Arahan Amalan Bil. 1/2010 – Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan

2. Arahan Amalan Bil. 2/2010 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

3. Arahan Amalan Bil. 3/2010 – Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

4. Arahan Amalan Bil. 3/2010 – Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)

5. Arahan Amalan Bil. 4/2010 – Waktu Mahkamah

6. Practice Direction No. 5/2010 – Practice Direction On Mediation

7. Arahan Amalan Bil. 6/2010 – Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan

TAHUN 2009

1. Arahan Amalan Bil. 1/2009 – Penetapan Tarikh Perbicaraan Bagi Petisyen Perceraian Yang Difailkan Secara Petisyen Bersama (Joint Petition)

2. Arahan Amalan Bil. 1/2009 – Pendaftaran Dan Pengurusan Kes-Kes Jenayah Melibatkan Jenayah Jalanan

3. Arahan Amalan Bil. 2/2009 – Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Majistret Dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung Malaysia

4. Arahan Amalan Bil. 2/2009 – Pengurusan Dan Jumlah Kes Sambung Bicara

5. Arahan Amalan Bil. 3/2009 – Pendengaran Kes-Kes Petisyen Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka/Probet Yang Tiada Pertikaian Di Mahkamah Tinggi Malaya (KOD 31 & 32)

6. Arahan Amalan Bil. 3/2009 – Jumlah Kes Sambung Bicara Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Kod 53 Dan Kod 73

7. Arahan Amalan Bil. 4/2009 – Pendaftaran Kes-Kes Jenayah Mahkamah Tinggi : Penambahan Pengkelasan Kod

8. Arahan Amalan Bil. 4/2009 – Wang Deposit Dan Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

9. Arahan Amalan Bil. 5/2009 – Dalam Mahkamah Tinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian-Bahagian)

TAHUN 2008

1. Arahan Amalan Bil. 1/2008 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

2. Arahan Amalan Bil. 1/2008 – Dalam MahkamahTinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian- Bahagian)

3. Arahan Amalan Bil. 2/2008 – Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman

4. Arahan Amalan Bil. 2/2008 – Penghakiman Terus – Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 – Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

5. Arahan Amalan Bil. 3/2008 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman

6. Arahan Amalan Bil. 4/2008 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Bertarikh 30 April 2008 Dan Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 Bertarikh 3 Jualai 2008 (Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman)

7. Arahan Amalan Bil. 5/2008 – Panduan Pemfailan Jumlah Bilangan Salinan Rekod Dan Notis Usul Dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

8. Arahan Amalan Bil. 6/2008 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

TAHUN 2007

1. Arahan Amalan Bil. 1/2007 – Penubuhan Sub-Registri Mahkamah Persekutuan Malaysia Di Sabah Dan Sarawak

TAHUN 2006

1. Arahan Amalan Bil. 1/2006 – Pengasingan Rekod-Rekod Rayuan

2. Arahan Amalan Bil. 2/2006 – Pemfailan Core Bundle dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2002

1. Arahan Amalan Bil. 1/2002 – Penyusunan Semula Bahagian Sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (kecuali perkara berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan)

TAHUN 2001

1. Arahan Amalan Bil. 1/2001 – Penangguhan Pemakaian Aturan 25 – Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

2. Arahan Amalan Bil. 2/2001 – Perbicaraan Kes-Kes Sivil Separuh Bicara Mahkamah Tinggi Yang Diambil Alih Oleh Hakim Yang Baru

TAHUN 1999

1. Arahan Amalan Bil. 1/1999 – Pengeluaran Instrument of Admission (Enrolment Certificate) Peguam yang Diterima Masuk Sebagai Peguamcara Dan Penguambela Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 1998

1. Arahan Amalan Bil. 1/1998 – Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1997 – Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen

2. Arahan Amalan Bil. 2/1998 – Memasukan Salinan Penghakiman Dekri Atau Perintah yang Dirayu Ke Dalam Rekod Rayuan Sivil Di Mahkamah Tinggi

3. Arahan Amalan Bil. 3/1998 – Lelongan Awam Hartanah Mahkamah Tinggi Yang Dibuat Di Luar Stesen

4. Arahan Amalan Bil. 3/1998 – Pindaan Kepada Arahan Amalan No.7 Dan 7A Tahun 1992 – Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengkelasan Kod

TAHUN 1995

1. Arahan Amalan Bil. ?/1995 – Penjelasan Mengenai Butiran 108 Lampiran B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Dan Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

2. Arahan Amalan Bil.1/1995 – Penghakiman Terus – Aturan 14 K.M.T. Serta Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T

3. Arahan Amalan Bil.2/1995 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

TAHUN 1994

1. Arahan Amalan Bil.1/1994 – Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan

2. Arahan Amalan Bil.2/1994 – Litaran Mahkamah Majistret (Pindaan Kepada Arahan Amalan No.5 Tahun 1993)

3. Arahan Amalan Bil.3/1994 – Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)

4. Arahan Amalan Bil.4/1994 – Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 – Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen

5. Arahan Amalan Bil.5/1994 – Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)

TAHUN 1993

1. Arahan Amalan Bil.1/1993 – Rayuan Jenayah

2. Arahan Amalan Bil.2/1993 – Pemansuhan Litaran Mahkamah Sesyen

3. Arahan Amalan Bil.3/1993 – Pendengaran Kes-Kes Kebankrapan Di Hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi

4. Arahan Amalan Bil.4/1993 – Wilayah Mahkamah Sesyen

5. Arahan Amalan Bil.5/1993 – Litaran Mahkamah Majistret

6. Arahan Amalan Bil.6/1993 – Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980

TAHUN 1992

1. Arahan Amalan Bil.1/1992 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Sesyen

2. Arahan Amalan Bil.1/1992 – Arahan Amalan Mengenai Perintah Termeterai

3. Arahan Amalan Bil.2/1992 – Arahan Amalan Mengenai Penangguhan Oleh Peguam

4. Arahan Amalan Bil.3/1992 – Kronologi Peristiwa Kes Sivil

5. Arahan Amalan Bil.4/1992 – Melantik Asesor Dalam Perbicaraan Kes Pengambilan Tanah

6. Arahan Amalan Bil.6/1992 – Pengangkatan

7. Arahan Amalan Bil.7/1992 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

8. Arahan Amalan Bil.8/1992 – Penghakiman Terus – Aturan 14 K.M.T. Pembatalan Pliding & Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T.

TAHUN 1991

1. Arahan Amalan Bil.1/1991 – Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

2. Nota Amalan Bil.1/1991 – Penomboran Notis Usul Dan Afidavit

3. Arahan Amalan Bil.2/1991 – Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

4. Nota Amalan Bil.2/1991 – Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil

5. Arahan Amalan Bil.3/1991 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

6. Nota Amalan Bil.3/1991 – Ringkasan Penghujahan Kes Untuk Rayuan Di Mahkamah Agung

TAHUN 1990

1. Arahan Amalan Bil.1/1990 – Arahan Pertukaran Pegawai Undang-Undang Bil.6/90

2. Arahan Amalan Bil.2/1990 – Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Prosiding Mendesak Dan Prosiding Belum Selesai

3. Nota Amalan Bil.2/1990 – Pelaksanaan Harta Alih

4. Arahan Amalan Bil.3/1990 – Pemfailan Salinan Probet Dan Surat Mentadbir

5. Arahan Amalan Bil.4/1990 – Penyusunan Semula Mahkamah-Mahkamah Rendah

6. Nota Amalan Bil.5/1990 – Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil

7. Arahan Amalan Bil.6/1990 – Prosedur Mengenai Permohonan Yang Tidak Ditentang Dan Permohonan Bagi Perintah Persetujuan Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

TAHUN 1989

1. Arahan Amalan Bil.1/1989 – Susunan Semula Bahagian-Bahagian Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

2. Arahan Amalan Bil.2/1989 – Perintah Persetujuan Yang Dibuat Di Bawah Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

3. Arahan Amalan Bil.3/1989 – Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah Tinggi Dan Daripada Mahkamah Tinggi

4. Arahan Amalan Bil.4/1989 – Deposit Atau Pembatalan Surat Kuasa Wakil

5. Arahan Amalan Bil.5/1989 – Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seskyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara

6. Nota Amalan Bil.5/1989 – Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seskyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara

7. Arahan Amalan Bil.6/1989 – Kehadiran Peguam-Peguam Dan Anak-Anak Guam Pada Hari Sebutan Mahkamah-Mahkamah Majistret

TAHUN 1988

1. Nota Amalan Bil.1/1988 – Perintah Jualan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 Di Bawah Nota Amalan No. 1 Tahun 1987

2. Nota Amalan Bil.1/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 1 Tahun 1986

3. Nota Amalan Bil.2/1988 – Buku-Buku Daftar Rayuan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Dan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Separuh Didengar

4. Nota Amalan Bil.2/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 2 Tahun 1988

5. Nota Amalan Bil.3/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 3 Tahun 1988

6. Practice Direction No.3/1988 – High Court at Kuala Lumpur

7. Practice Direction No.4/1988 – Sessions Courts Circuits

8. Nota Amalan Bil.4/1988 – Litaran Mahkamah – Mahkamah Sesyen

9. Nota Amalan Bil.5/1988 – Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod

10. Nota Amalan Bil.5/1988 – Penjelasan

11. Nota Amalan Bil.6/1988 – Mahkamah Agung

PENGUMUMAN!!!
UNTUK MENGAKSES PLATFORM EBOOK LEXREAD SETIAP PEGAWAI PERLU MEMPUNYAI ID PENGGUNA DAN KATA LALUAN BERDAFTAR DENGAN PIHAK LEXISNEXIS MALAYSIA. UNTUK MEMBUAT SEMAKAN SENARAI PENDAFTARAN PERTANYAAN BOLEH DIEMELKAN KEPADA zakiyusof@kehakiman.gov.my ATAU manorrazila@kehakiman.gov.my ATAU MENGGUNAKAN KEMUDAHAN ‘LIVE CHAT’ YANG DISEDIAKAN UNTUK MAKLUM BALAS SEGERA.