Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS ARAHAN DAN NOTA AMALAN

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2018 – Pendaftaran Kod Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat, Kes Pascakebankrapan Dan Perkiraan Sukarela Di Bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Dan Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] Serta Penetapan Intitulmen Baharu

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2018 – Pemfailan Surat Kuasa Wakil Secara Elektronik Dan Kod Pendaftaran Khas Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2017 – Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2017 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat Dan Kes Pascakebankrapan Di Mahkamah Tinggi

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2017 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2016 – Pindaan Kepada Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2016 – Penyediaan Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Persekutuan

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2016 – Kes Sivil Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762]

4. Practice Direction No. 4 of 2016 – Practice Direction On Mediation

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2016 – Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Siber (Jenayah) Dan Kes Siber (Sivil)

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2016 – Kod Lokasi Bagi Pendaftaran Nombor Kes Jenayah Dan Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Seluruh Malaysia

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2015 – Kes-Kes Anti Pencatutan

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2015 – Pembekalan Fakta Kes Bersama Waran Memenjarakan Kepada Pihak Penjara Bagi Kes-Kes Yang Layak Diparol

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2015 – Tambahan Kepada Arahan Amalan Kes-Kes Anti Pencatutan

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2015 – Kes-Kes Kesalahan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2015 – Pengkelasan Kod Tambahan Bagi Kes Kemalangan Jalan Raya Yang Melibatkan Pekhidmat Awam

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2015 – Garis Panduan, Pindaan Kod, Pengkelasan Kod Tambahan Dan Format Statistik Bagi Kes-Kes Di Bawah AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN 2007 [AKTA 670]

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2015 – Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar (Sivil)

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2015 – Pelaksanaan Tempoh Masa Tiga Hari Bekerja Bagi Mengemaskini Bayaran Pemfailan Yang Difailkan Secara eFiling Di Kaunter Biro Perkhidmatan Semananjung Malaysia

9. Arahan Amalan Bil.9 Tahun 2015 – Kod Baharu Bagi Kes-Kes Rayuan Jenayah Mahkamah Tinggi Bagi Kes Rasuah

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2014 – Panduan Pemfailan Dokumen Dan Prosedur Persidangan Dalam Prosiding Rayuan Sivil Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2014 – Pengendalian Siasatan Kematian (Death Inquiry) Selaras Dengan Penubuhan Mahkamah Khas Koroner

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan [BE DEFERRED]

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah [BE DEFERRED]

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Kos Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan [BE DEFERRED]

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2014 – Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012[BE DEFERRED]

TAHUN 2013

1. Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2013 – Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012

2. Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2013 – Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen

3. Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2013 – Penghakiman Terus – Aturan 14 Dan Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 Di Mahkamah Sesyen Seluruh Malaysia

4. Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2013 – Pindaan Kepada Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah Seluruh Malaysia

5. Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2013 – Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

6. Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2013 – Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majsitret Seluruh Malaysia

7. Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2013 – Tambahan Dan Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2013 Mengenai Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia

8. Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2013 – Kemudahan Pemfailan Kaveat Secara Online Melalui Sistem E-Filling Dan Biro Perkhidmatan

TAHUN 2012

1. Practice Direction No.1 of 2012 – Admiralty and Maritime Claims

2. Arahan Amalam Bil.2 Tahun 2012 – Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 & Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan)2012

3. Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Bil.3 Tahun 2012 – Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar

TAHUN 2011

1. Arahan Amalan Bil. 1/2011 – Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati

2. Arahan Amalan Bil. 1/2011 – Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Garis Panduan Pengisian Borang AA)

3. Arahan Amalan Bil. 2/2011 – Waktu Mahkamah

4. Arahan Amalan Bil. 3/2011 – Temu Janji Di Bawah Kaedah 32, Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972

5. Arahan Amalan Bil. 4/2011 – Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah

6. Arahan Amalan Bil. 5/2011 – Pendaftaran Kes Rasuah Di Mahkamah Sesyen / Pendaftaran Kes Halang Tebus Di Mahkamah Tinggi

7. Arahan Amalan Bil. 6/2011 – Pengeluaran Perintah Untuk Mengemukakan Tahanan (Order To Produce)

8. Arahan Amalan Bil. 7/2011 – Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah

9. Arahan Amalan Bil. 8/2011 – Alasan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dan Mahkamah Rayuan

10. Arahan Amalan Bil. 9/2011 – Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding’s Charge)

TAHUN 2010

1. Arahan Amalan Bil. 1/2010 – Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan

2. Arahan Amalan Bil. 2/2010 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

3. Arahan Amalan Bil. 3/2010 – Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati

4. Arahan Amalan Bil. 3/2010 – Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)

5. Arahan Amalan Bil. 4/2010 – Waktu Mahkamah

6. Practice Direction No. 5/2010 – Practice Direction On Mediation

7. Arahan Amalan Bil. 6/2010 – Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan

TAHUN 2009

1. Arahan Amalan Bil. 1/2009 – Penetapan Tarikh Perbicaraan Bagi Petisyen Perceraian Yang Difailkan Secara Petisyen Bersama (Joint Petition)

2. Arahan Amalan Bil. 1/2009 – Pendaftaran Dan Pengurusan Kes-Kes Jenayah Melibatkan Jenayah Jalanan

3. Arahan Amalan Bil. 2/2009 – Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Majistret Dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung Malaysia

4. Arahan Amalan Bil. 2/2009 – Pengurusan Dan Jumlah Kes Sambung Bicara

5. Arahan Amalan Bil. 3/2009 – Pendengaran Kes-Kes Petisyen Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka/Probet Yang Tiada Pertikaian Di Mahkamah Tinggi Malaya (KOD 31 & 32)

6. Arahan Amalan Bil. 3/2009 – Jumlah Kes Sambung Bicara Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Kod 53 Dan Kod 73

7. Arahan Amalan Bil. 4/2009 – Pendaftaran Kes-Kes Jenayah Mahkamah Tinggi : Penambahan Pengkelasan Kod

8. Arahan Amalan Bil. 4/2009 – Wang Deposit Dan Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

9. Arahan Amalan Bil. 5/2009 – Dalam Mahkamah Tinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian-Bahagian)

TAHUN 2008

1. Arahan Amalan Bil. 1/2008 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

2. Arahan Amalan Bil. 1/2008 – Dalam MahkamahTinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian- Bahagian)

3. Arahan Amalan Bil. 2/2008 – Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman

4. Arahan Amalan Bil. 2/2008 – Penghakiman Terus – Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 – Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

5. Arahan Amalan Bil. 3/2008 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman

6. Arahan Amalan Bil. 4/2008 – Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Bertarikh 30 April 2008 Dan Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 Bertarikh 3 Jualai 2008 (Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman)

7. Arahan Amalan Bil. 5/2008 – Panduan Pemfailan Jumlah Bilangan Salinan Rekod Dan Notis Usul Dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

8. Arahan Amalan Bil. 6/2008 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan

TAHUN 2007

1. Arahan Amalan Bil. 1/2007 – Penubuhan Sub-Registri Mahkamah Persekutuan Malaysia Di Sabah Dan Sarawak

TAHUN 2006

1. Arahan Amalan Bil. 1/2006 – Pengasingan Rekod-Rekod Rayuan

2. Arahan Amalan Bil. 2/2006 – Pemfailan Core Bundle dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2002

1. Arahan Amalan Bil. 1/2002 – Penyusunan Semula Bahagian Sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (kecuali perkara berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan)

TAHUN 2001

1. Arahan Amalan Bil. 1/2001 – Penangguhan Pemakaian Aturan 25 – Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

2. Arahan Amalan Bil. 2/2001 – Perbicaraan Kes-Kes Sivil Separuh Bicara Mahkamah Tinggi Yang Diambil Alih Oleh Hakim Yang Baru

TAHUN 1999

1. Arahan Amalan Bil. 1/1999 – Pengeluaran Instrument of Admission (Enrolment Certificate) Peguam yang Diterima Masuk Sebagai Peguamcara Dan Penguambela Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 1998

1. Arahan Amalan Bil. 1/1998 – Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1997 – Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen

2. Arahan Amalan Bil. 2/1998 – Memasukan Salinan Penghakiman Dekri Atau Perintah yang Dirayu Ke Dalam Rekod Rayuan Sivil Di Mahkamah Tinggi

3. Arahan Amalan Bil. 3/1998 – Lelongan Awam Hartanah Mahkamah Tinggi Yang Dibuat Di Luar Stesen

4. Arahan Amalan Bil. 3/1998 – Pindaan Kepada Arahan Amalan No.7 Dan 7A Tahun 1992 – Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengkelasan Kod

TAHUN 1995

1. Arahan Amalan Bil. ?/1995 – Penjelasan Mengenai Butiran 108 Lampiran B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Dan Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

2. Arahan Amalan Bil.1/1995 – Penghakiman Terus – Aturan 14 K.M.T. Serta Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T

3. Arahan Amalan Bil.2/1995 – Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah

TAHUN 1994

1. Arahan Amalan Bil.1/1994 – Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan

2. Arahan Amalan Bil.2/1994 – Litaran Mahkamah Majistret (Pindaan Kepada Arahan Amalan No.5 Tahun 1993)

3. Arahan Amalan Bil.3/1994 – Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)

4. Arahan Amalan Bil.4/1994 – Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 – Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen

5. Arahan Amalan Bil.5/1994 – Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)

TAHUN 1993

1. Arahan Amalan Bil.1/1993 – Rayuan Jenayah

2. Arahan Amalan Bil.2/1993 – Pemansuhan Litaran Mahkamah Sesyen

3. Arahan Amalan Bil.3/1993 – Pendengaran Kes-Kes Kebankrapan Di Hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi

4. Arahan Amalan Bil.4/1993 – Wilayah Mahkamah Sesyen

5. Arahan Amalan Bil.5/1993 – Litaran Mahkamah Majistret

6. Arahan Amalan Bil.6/1993 – Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980

TAHUN 1992

1. Arahan Amalan Bil.1/1992 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Sesyen

2. Arahan Amalan Bil.1/1992 – Arahan Amalan Mengenai Perintah Termeterai

3. Arahan Amalan Bil.2/1992 – Arahan Amalan Mengenai Penangguhan Oleh Peguam

4. Arahan Amalan Bil.3/1992 – Kronologi Peristiwa Kes Sivil

5. Arahan Amalan Bil.4/1992 – Melantik Asesor Dalam Perbicaraan Kes Pengambilan Tanah

6. Arahan Amalan Bil.6/1992 – Pengangkatan

7. Arahan Amalan Bil.7/1992 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

8. Arahan Amalan Bil.8/1992 – Penghakiman Terus – Aturan 14 K.M.T. Pembatalan Pliding & Pengindorsan – Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T.

TAHUN 1991

1. Arahan Amalan Bil.1/1991 – Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

2. Nota Amalan Bil.1/1991 – Penomboran Notis Usul Dan Afidavit

3. Arahan Amalan Bil.2/1991 – Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

4. Nota Amalan Bil.2/1991 – Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil

5. Arahan Amalan Bil.3/1991 – Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

6. Nota Amalan Bil.3/1991 – Ringkasan Penghujahan Kes Untuk Rayuan Di Mahkamah Agung

TAHUN 1990

1. Arahan Amalan Bil.1/1990 – Arahan Pertukaran Pegawai Undang-Undang Bil.6/90

2. Arahan Amalan Bil.2/1990 – Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Prosiding Mendesak Dan Prosiding Belum Selesai

3. Nota Amalan Bil.2/1990 – Pelaksanaan Harta Alih

4. Arahan Amalan Bil.3/1990 – Pemfailan Salinan Probet Dan Surat Mentadbir

5. Arahan Amalan Bil.4/1990 – Penyusunan Semula Mahkamah-Mahkamah Rendah

6. Nota Amalan Bil.5/1990 – Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil

7. Arahan Amalan Bil.6/1990 – Prosedur Mengenai Permohonan Yang Tidak Ditentang Dan Permohonan Bagi Perintah Persetujuan Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

TAHUN 1989

1. Arahan Amalan Bil.1/1989 – Susunan Semula Bahagian-Bahagian Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

2. Arahan Amalan Bil.2/1989 – Perintah Persetujuan Yang Dibuat Di Bawah Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

3. Arahan Amalan Bil.3/1989 – Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah Tinggi Dan Daripada Mahkamah Tinggi

4. Arahan Amalan Bil.4/1989 – Deposit Atau Pembatalan Surat Kuasa Wakil

5. Arahan Amalan Bil.5/1989 – Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seskyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara

6. Nota Amalan Bil.5/1989 – Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seskyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara

7. Arahan Amalan Bil.6/1989 – Kehadiran Peguam-Peguam Dan Anak-Anak Guam Pada Hari Sebutan Mahkamah-Mahkamah Majistret

TAHUN 1988

1. Nota Amalan Bil.1/1988 – Perintah Jualan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 Di Bawah Nota Amalan No. 1 Tahun 1987

2. Nota Amalan Bil.1/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 1 Tahun 1986

3. Nota Amalan Bil.2/1988 – Buku-Buku Daftar Rayuan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Dan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Separuh Didengar

4. Nota Amalan Bil.2/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 2 Tahun 1988

5. Nota Amalan Bil.3/1988 – (Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 3 Tahun 1988

6. Practice Direction No.3/1988 – High Court at Kuala Lumpur

7. Practice Direction No.4/1988 – Sessions Courts Circuits

8. Nota Amalan Bil.4/1988 – Litaran Mahkamah – Mahkamah Sesyen

9. Nota Amalan Bil.5/1988 – Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod

10. Nota Amalan Bil.5/1988 – Penjelasan

11. Nota Amalan Bil.6/1988 – Mahkamah Agung

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP