Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS ARAHAN AMALAN, NOTA AMALAN, PEKELILING, SURAT PENTING DAN SURAT PEKELILING HBM

TAHUN 2020

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2020 – Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2018 (22 Jun 2018) – Penubuhan Mahkamah Tinggi Insolvensi

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2018 (12 September 2018) – Keperluan Mengesahkan Nota Keterangan Yang Dirakam Secara Elektronik

TAHUN 2017

1. Arahan Bagi Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus Dan Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian Serta Petisyen Short Call

2. Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017

3. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2017 – Pengendalian Kes-Kes Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Berikutan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dalam Kes Semenyih Jaya Sdn Bhd

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2016 – Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara ‘Fast-Track’ Di Mahkamah Rendah Malaya

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016 – Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016

3. Pindaan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016 – Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016

4. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2016 – Penyediaan Rekod Rayuan Kes Rayuan Jenayah Ke Mahkamah Tinggi Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Semenanjung Malaysia

TAHUN 2015

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2015 – Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara ‘Fast-Track’ Di Mahkamah Rendah Malaya

2. Arahan Pentadbiran Berkenaan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara ‘Fast-Track’ Di Mahkamah Rendah Malaya

3. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2015- Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1436/2015

TAHUN 2014

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2014 – Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435H/2014

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2014 – Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara Selaras Dengan Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

TAHUN 2013

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013 – Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori Di Mahkamah Rendah

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013 – Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013

3. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 – Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen Pilihanraya

4. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 – Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)

5. Pindaan Pekeliling Bil 1/2013 Berkenaan Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)

6. Arahan Amalan HBM Bil. 3 Tahun 2013 – Tempoh Menyediakan Penghujahan Bagi Kes Jenayah

7. Arahan Amalan HBM Bil. 4 Tahun 2013 – Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Sivil

TAHUN 2012

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2012 – Bayaran Fi Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah

2. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2012 – Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah

3. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2012 – Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori

4. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 4 Tahun 2012 – Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Aras Suatu Sijil Perakuan Segera

TAHUN 2011

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2011 – Penjadualan Semula Tarikh Bicara

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011 – Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah

3. Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011

TAHUN 2010

1. Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010

TAHUN 2009

1. Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus

2. Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus

TAHUN 2008

1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 – Mahkamah Tinggi Malaya : Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)

2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 – Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001

3. Statistik Kes-Kes sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak

TAHUN 2007

1. Practice Direction No.1 Of 2007 – Guidelines On Inquest

2. Practice Direction No.2 of 2007 – Admiralty Actions

TAHUN 2006

1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2006 – Wilayah Mahkamah Sesyen

TAHUN 2004

1. Arahan Amalan No.3 Tahun 2004 – Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 Di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur [Kod Pengkelasan]

TAHUN 2003

1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2003 – Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)

TAHUN 2001

1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur

TAHUN 1999

1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964

TAHUN 1995

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 – Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am

2. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995 – Alasan Penghakiman

3. Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 – Petisyen-Petisyen Pilihanraya

TAHUN 1994

1. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994 – Penyediaan Rekod Rayuan

2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994 – Penyediaan Nota Keterangan

3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994 – Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret

4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994 – Penubuhan Mahkamah Rayuan

5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994 – Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya

6. Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya

TAHUN 1993

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 – Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara kanun Jenayah

2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 – Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif

3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993 – Kes-Kes Banduan Reman

4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993 – Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan

5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993 – Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman

6. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993 – Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai

TAHUN 1992

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1992 – Penerbitan Alasan Penghakiman

2. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1992- Penubuhan Mahkamah Tinggi Taiping

3. Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod

TAHUN 1990

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1990 – Kes-Kes Pengambilan Tanah

2. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1990 – Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah

3. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 3 Tahun 1990 – Alasan Penghakiman Dalam Bahasa Malaysia

TAHUN 1989

1. Pentadbiran Mahkamah-Mahkamah Rendah 1989

TAHUN 1988

1. Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1988 – Penangguhan Kes-Kes Pembicaraan

2. Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah

TAHUN 1987

1. Menggari Banduan-Banduan Dalam Kandang Pesalah Semasa Perbicaraan Dan Semasa Perbicaraan Rayuan

2. Surat Pekeliling Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya No.1 Tahun 1987 – Perbicaraan Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun

3. Hukuman dan Sebat, Sementara Menuggu Rayuan

TAHUN 1986

1. Petition For Admission Of Advocates And Solicitors

2. Hukuman Dalam Kes-Kes Rogol

3. Akaun Deposit Di Mahkamah-Mahkamah

4. Ringkasan Penghukuman Bertulis Oleh Y.A Hakim-Hakim

TAHUN 1985

1. Land Acquisition Act 1960

TAHUN 1981

1. Circular Letter No. CJ. 1 Year 1981 – Adjourment in Bankruptcy Proceedings

TAHUN 1980

1. Circular Letter No. CJ. 1 Year 1980 – Internal Security Act Cases

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP