Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS ARAHAN AMALAN, NOTA AMALAN, PEKELILING, SURAT PEKELILING DAN SURAT PENTING KHN

TAHUN 2019

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2019 – Penangguhan Kes

2. Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019 – Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner

3. Surat Iringan Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019 – Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner

4. Perutusan Ketua Hakim Negara.pdf

TAHUN 2018

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2018 – Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur

2. Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2018 – Pengendalian Dokumen Jenayah Secara Elektronik Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

3. Practice Direction Of The Chief Justice No 2 Of 2018 – Dealing With Criminal Documents Electronically Throughout Courts Of Malaysia

4. Arahan Amalan KHN Bil 3 Tahun 2018 – Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah

5. Practice Direction Of The Chief Justice No 3 Of 2018 – Preparation Of Report Under Section 281 Of The Criminal Procedure Code

6. Arahan Amalan KHN Bil 4 Tahun 2018 – Panduan Memperkukuh Keselamatan Sistem E-Mel

7. Arahan KHN Bil 5 Tahun 2018 – Tentang Kemudahan Kereta, Pemandu dan Utiliti

TAHUN 2017

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2017 – Pengendalian Kes-Kes Kesalahan Keselamatan Di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan ( Langkah-Langkah Khas) 2012 [Akta 747]

2. Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2017 – Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Malaya Dan Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak

TAHUN 2016

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2016 – Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur

TAHUN 2013

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2013 – Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah

TAHUN 2012

1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2012 – Arahan Penentuan Kadar Bunga Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

TAHUN 2011

1. Arahan Ketua Hakim Negara 2011 – Penurunan Cap Jari Deponen Pada Buku Daftar Dan Dokumen Yang Diangkat Sumpah

2. Arahan Ketua Hakim Negara 2011 – Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ

2. Penggunaan E-mel Sebagai Medium Perhubungan Bagi Urusan Rasmi Dalaman Pejabat Ketua Hakim Negara

TAHUN 2010

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2010 – Penetapan Tarikh Perbicaraan Dan Penyediaan Rekod Rayuan Bagi Permohonan Habeas Corpus

TAHUN 2009

1. Last Minute Postponements

TAHUN 2008

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2008 – Penangguhan Kes

TAHUN 2004

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004 – Penangguhan Kes

2. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004 – Kes-Kes Keutamaan

TAHUN 2003

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 – Penangguhan Kes

2. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 – Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam (Public Talks)/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Dan Acara-Acara Lain Yang Mungkin Menimbulkan Kontroversi

3. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2003 – Kes-Kes Keutamaan

4. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/2003 – Perintah Penahanan Di Bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah (KPJ)

TAHUN 2000

1. Penangguhan Kes

2. Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994

TAHUN 1999

1. Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)

TAHUN 1998

1. Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1998

2. Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi 1998

3. Akta Bahasa Kebangsaan 1998

TAHUN 1997

1. Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah(Akta A 979)

TAHUN 1996

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 – Kod Etika Hakim 1994

2. Arahan Petadbiran Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 – Tempat Tinggal Anggota – Anggota Badan Kehakiman

3. Pekeliling Ketua Hakim Negara Bil. 2/1996 – Pematuhan Kaedah/Prosedur Mahkamah Dalam Kes Sivil Dan Jenayah

4. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 – Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heard)

5. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.4/1996 – Pendaftaran Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen

6. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.5/1996 – Borang Laporan Bulanan Kes-Kes Di Mana Alasan Penghakiman Belum Disediakan Selepas Tempoh Enam Mingggu

7. Peruntukan – Peruntukan Khas Mengenai Parti Politik Di Dalam Akta Pertubuhan

8. Percutian Y.A.A Ketua Hakim Negara Dan Y.A.A Hakim Besar Malaya

TAHUN 1995

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1995 – Penangguhan Untuk Membuat Keputusan

2. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/1995 – Laporan Statistik Kes Kakitangan Kerajaan Sehingga 30 Jun 1993

3. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1995 – Penyata Bulanan Kes-Kes Sivil, Borang MT-1

TAHUN 1994

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1994 – Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan

TAHUN 1993

1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1993 – Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP