Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

Pangkalan Data

Mengandungi pangkalan data mengenai Akta-Akta, Ordinan, Peraturan, Rang Undang-Undang serta maklumat perundangan berkenaan Malaysia khususnya.

Mengandungi pangkalan data mengenai kes-kes, statut dan artikel kehakiman dari Malaya Law Journal dan juga negara-negara Komanwel.

Mengandungi pangkalan data mengenai Akta-Akta, Ordinan, Peraturan, Rang Undang-Undang serta maklumat perundangan berkenaan Malaysia khususnya.

Mengandungi pangkalan data mengenai kes-kes dari MLRA, MLRH, MELR dan MLRS serta juga paparan maklumat perundangan Malaysia.

Mengandungi pangkalan data mengenai kes-kes dari Current Law Journal dan juga paparan maklumat perundangan Malaysia.

Pangkalan data tambahan dari CLJ yang mengandungi maklumat perundangan seperti kes-kes,  artikel, arahan amalan dan lain-lain dari negara komanwel seperti India, Sri Lanka, Brunei dan lain-lain negara.

PNMDIGITAL dibangunkan untuk memperluaskan capaian koleksi sumber elektronik kepada pengguna perpustakaan dan rakyat di seluruh negara, perkhidmatan capaian ini adalah percuma  kepada rakyat Malaysia dan pengguna dikehendaki mendaftar sebagai Ahli PNM melalui portal ini.Pengguna yang berdaftar boleh merujuk dan meminjam bahan bacaan dalam pelbagai bidang perkara dalam bentuk elektronik seperti pangkalan data buku, jurnal, majalah, artikel, maklumat, data, imej, buku audio, koleksi digital PNM dan sebagainya

AustLII yang paling popular di Australia dalam talian percuma, akses sumber untuk maklumat undang-undang Australia, melayani keperluan ramai pengguna dengan lebih daripada 900,000 hits harian. AustLII merupakan kemudahan gabungan dari UTS dan UNSW Fakulti Undang-Undang.

Pangkalan data percuma ini memaparkan indeks perundangan dan statut dari negara United Kingdom.

Pangkalan data percuma ini memaparkan indeks perundangan dan statut dari negara Singapura.

Mengandungi pangkalan data percuma ini mengenai maklumat perundangan dari negeri Sabah.

Pangkalan data percuma ini di sediakan oleh Universiti Cardiff bagi tujuan pencarian maksud akronim jurnal undang-undang dari negara Britain, Amerika Syarikat dan negara-negara komanwel.

Pejabat Ubat dan Jenayah PBB (UNDOC) menyediakan data yang berguna untuk penggubalan undang-undang yang diambil dari negara-negara dan wilayah-wilayah diseluruh dunia untuk keberkesanan Konvensyen Kawalan Dadah Antarabangsa dan Konvensyen Jenayah Transnasional Terorganisasi dan protokolnya.

Institusi maklumat undang-undang British dan Irish yang menghimpunkan kes-kes dan juga undang-undang British dan Irish serta Negara-negara Eropah yang berkaitan.

 

Mengandungi maklumat perundangan seperti kes-kes, artikel, tarikh sebutan kes, undang-undang negara India khususnya.

Mahkamah Keadilan Antarabangsa Keadilan adalah organ penghakiman utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hal ini didasarkan di Istana Keamanan di Den Haag, Belanda. Fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diajukan kepadanya oleh negara dan memberikan pendapat perundingan mengenai soalan undang-undang yang diajukan kepadanya oleh organ-organ antarabangsa yang berwibawa, lembaga, dan Majlis Umum PBB. The ICJ tidak boleh sama ertikan dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang berpotensi juga mempunyai bidang kuasa global.

Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) adalah satu-satunya organisasi antarabangsa global berurusan dengan Peraturan-Peraturan perdagangan antarabangsa. Pada intinya adalah perjanjian WTO, dirundingkan dan ditandatangani oleh sebahagian besar negara-negara perdagangan dunia dan meratifikasi di parlimen mereka. Tujuannya adalah untuk membantu para pengeluar barangan dan perkhidmatan, pengeksport, dan pengimport melakukan perniagaan mereka.

 

Mahkamah Antarabangsa untuk Hukum Laut (ITLOS) adalah sebuah organisasi antara kerajaan yang dicipta oleh mandat Ketiga Persidangan PBB tentang Hukum Laut. Ini diasaskan oleh Konvensyen PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Disember 1982. Konvensyen ini mula berkuat kuasa pada tarikh 16 November 1994, dan menubuhkan rangka kerja antarabangsa untuk undang-undang atas “semua ruang laut, dengan menggunakan dan sumber daya”. Konvensyen juga mendirikan Otoritas Dasar Laut Antarabangsa, dengan tanggung jawab untuk tatacara perlombongan dasar laut di luar batas bidang kuasa kebangsaan, yang berada di luar batas laut teritorial, zona tambahan dan landas kontinen.

 
 

Konvensyen PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), juga disebut Konvensyen Undang-Undang Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian antarabangsa yang dihasilkan dari ketiga Persidangan PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III), yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982. Undang-undang Konvensyen Laut mendefinisikan hak dan tanggungjawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan garis panduan untuk perniagaan, persekitaran, dan pengurusan sumber daya alam laut.

New Zealand Legal Information Institute (NZLII) adalah projek bersama dari Universiti Otago Fakulti Undang-Undang, Universiti Canterbury dan Australasia Maklumat Undang-undang Institute (AustLII) dengan bantuan dari Sekolah Hukum, Victoria University of Wellington.

 

Institut Maklumat Undang-Undang Komanwel (CommonLII) bertujuan untuk menyediakan satu lokasi sentral internet pencarian maklumat undang-undang dari semua negara Komanwel. CommonLII akan menyediakan platform teknikal yang umum di mana semua negara Komanwel kooperatif dapat menyediakan akses kepada undang-undang mereka. CommonLII akan membantu pembangunan undang-undang umum antarabangsa. Ini akan menyokong penguatkuasaan undang-undang di seluruh negara Komanwel.

CanLII adalah organisasi bukan keuntungan (NGO) yang dikendalikan oleh Persekutuan Hukum Masyarakat Kanada. Ia juga pangkalan data pencarian maklumat undang-undang serta kes-kes semua wilayah Kanada.

Laman sesawang mantan Ketua Hakim Negara, Tun Abdul Hamid. Terdapat ucapan, ceramah, kertas kerja, artikel dan alasan penghakiman Tun Abdul Hamid untuk kegunaan rujukan.

Laman sesawang rasmi E-Syariah untuk kegunaan rujukan berkaitan Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah yang berkuatkuasa.

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP