Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS PEKELILING KETUA PENDAFTAR

TAHUN 2020

1. Prosedur Pengendalian Persidangan Kes

2. Lampiran A -Panduan Pengendalian Prosiding Secara Sidang Video

3. Prosedur Pengendalian Persidangan Mahkamah Secara Sidang Video Bagi Mahkamah Sabah & Sarawak Untuk Pemegang-Pemegang Taruh (Stakeholders)

TAHUN 2019

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2019 – Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019

2. Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019

TAHUN 2018

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018 – Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2018 – Penetapan Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2017

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017 – Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017 – Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah

TAHUN 2016

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2016 – Wang Yang Diserah Simpan Ke Dalam Mahkamah

TAHUN 2014

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2014 – Writ Penyitaan Dan Penjualan – Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan

TAHUN 2013

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2013 – Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]

2. Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A – Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2013 – Penubuhan Mahkamah Pembinaan

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2013 – Tambahan Pendaftaran Dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2013 – Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2012

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2012 – Kes-Kes Berprofil Tinggi

2. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.1 Tahun 2012 – Pelaksanaan Penggunaan Pelekat Kenderaan (Kereta Dan Motorsikal) Untuk Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Putrajaya

3. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2012 – Garis Panduan Reman Dan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Selaras Dengan Penubuhan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan

4. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.3 Tahun 2012 – Perlaksanaan Penghakiman (Writ Penyitaan Dan Penghujahan)

5. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.4 Tahun 2012 – Pelaksanaan Penghakiman (Saman Penghutang Penghakiman)

TAHUN 2011

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2011 – Pemberitahuan Segera Mengenai Pemfailan Rayuan Notis Rayuan Di Mahkamah Tinggi Ke Mahkamah Rayuan

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011 – Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Kes Trafik Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2010

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010 – Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010 – Penandaan Perkataan ‘INTERLOKUTORI’ Pada Notis Rayuan Sivil

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2010 – Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Penghakiman / Perintah Penghakiman Bersih dalam Prosiding Di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Malaysia

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/2010 – Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2009

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 – Bayaran Bil Tel Dan Internet Di Rumah Y.A Hakim-Hakim

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 [Bil. 2/2009]- Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 – Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen (Pindaan Bil.1/2009 kepada Bil. 2/2009)

TAHUN 2008

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2008 – Perlindungan Terhadap Identiti Kanak-Kanak Di Bawah Seksyen 14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Dan Seksyen 15(1) Akta Kanak-Kanak 2001

TAHUN 2005

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2005 – Lelongan Awam

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005 – Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005 – Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)(Lampiran)

TAHUN 2003

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2003 – Prosiding Di Bawah Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2003 – Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2003 – Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya (Pindaan)

TAHUN 2002

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2002 – Alasan Penghakiman

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2002 – Kanak-Kanak Dalam Tahanan Reman

TAHUN 1999

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1999 – Larangan Membawa Masuk telefon Bimbit Ke dalam Bilik Perbicaraan Mahkamah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1999 – Mengenai Afidavit; Kertas Dan Percetakan; dan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Dalam Surat Menyuarat Ke Mahkamah

TAHUN 1998

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1998 – Bayaran Faedah 2% Keatas Akaun Deposit Di Mahkamah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1998 – Perlaksanaan Pekeliling Pendaftar Bil.6 Tahun 1969: Kutipan Conduct Money Bagi Saksi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Memberi Keterangan Bagi Pihak Bukan Kerajaan

TAHUN 1997

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1997 – Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1997 – Garis Panduan Menghantar Permohonan

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1997 – Pemfailan Dan Perbicaraan Kes-Kes Kesalahan Berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

TAHUN 1996

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1996 – Teguran Terhadap Saksi Dan Peguam

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996 – Garis Panduan Cagaran Untuk Jaminan Barang-Barang Kes Jenayah

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996 – Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996: Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared)

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/1996 – Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Dan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.3/1996: Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared)

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1996 – Pindaan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 1996

TAHUN 1995

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1995 – Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1995 – Siasatan Permulaan (Preliminary Enquiry) Dan Perbicaran Dengan Juri/Pengapit (Assessors)

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1995 – Kehadiran Anggota pasukan Polis Sebagai Saksi Di Mahkamah

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1995 – Bayaran Dan Tempat Untuk Memfailkan Notis Rayuan Kes-Kes Rayuan Dari Mahkamah Rayuan Ke Mahkamah Persekutuan

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6/1995 – Penangguhan Perbicaraan Kes-kes Yang Melibatkan Pegawai Undang-Undang Jabatan Peguam Negara Pada 12 Hingga 15 Disember 1995

TAHUN 1994

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7/1994 – Pendaftaran Fail Secara Sistem Doket

TAHUN 1993

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1993 – Garis Panduan Bagi Menerangkan Peranan Dan Tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab

TAHUN 1992

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 1992 – Jadual Litaran Bagi Mahkamah-Mahkamah Majistret Di Semenanjung

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 1992 – Penyediaan Rekod Rayuan Jenayah

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 1992 – Larangan Merokok

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 1992 – Persidangan Tahunan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 1992 – Pengecualian Pembayaran Belanja Mahkamah Oleh Kerajaan

TAHUN 1991

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1991 – Penyimpan Barang-Barang Kes Oleh Pihak Pendakwa Raya

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1991 – Ikatan Autoriti (Bundle of Authorities)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1991 – Laporan Mengenai Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

4. Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1991 – Prosedur Kes-Kes Tuntutan Kecil

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1991 – Waktu Bekerja Pejabat

6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1991 – Cuti Rehat Tahunan Hakim-Hakim Mahkamah Agung/Tinggi Yang Tidak Dapat Dihabiskan

TAHUN 1990

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1990 – Keselamatan Fail-Fail Mahkamah

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1990 – Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Pemengang Amanah Raya

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1990 – Kes-Kes Mahkamah Yang Melibatkan Ahli/Bekas Ahli Parlimen Dan Ahli/Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1990 – Permohonan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1990 – Perlaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

6. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6 Tahun 1990 – Pakaian Hari Kerja

7. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7 Tahun 1990 – Pakaian Seragam

8. Pekeliling Pendaftar Bil. 8 Tahun 1990 – Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Dan Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

9. Pekeliling Pendaftar Bil. 9 Tahun 1990 – Pembatalan Pekeliling Bil. 5 Tahun 1955 (Divorce And Matrimonial Causes)

10. Pekeliling Pendaftar Bil. 10 Tahun 1990 – Persidangan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya 1990

11. Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1990 – Pindaan-Pindaan Kepada Fee Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah

TAHUN 1989

1. Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1989 – Permohonan Untuk Sambung Bicara Bagi Kes Separuh Bicara

2. Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1989 – Kes-Kes Diluar Kawasan Bertugas Yang Belum Selesai

3. Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1989 – Kes-Kes Jenayah Untuk Perbicaraan Di Mahkamah Litar

4. Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1989 – Tempahan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Rendah

TAHUN 1988

1. Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1988 – Permohonan Untuk Mengemukakan Peguam Yang Ditahan Di Bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri

2. Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1988 – Pemindahan Kes-Kes Jenayah Ke Mahkamah Rendah

3. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

4. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988 – Pindaan

5. Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

6. Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

7. Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

8. Registrar’s Circular No. (7) Of 1988 – Teste Kepada Writ

TAHUN 1987

1. Registrar’s Circular (A) No. 1 Of 1987 – Press Statement

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1987 – Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Amanah Raya

3. Registrar’s Circular No. 2 Of 1987 – Preparation Of Appeal Records

4. Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1987 – Teste Kepada Writ

5. Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1987 – Kes-Kes Jenayah Dan Sivil Separuh Bicara Dan Alasan Hukuman

6. Registrar’s Circular No. 5 Of 1987 – Filing Of Small Claim In Court Of A Fist Class Majistrate

7. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1987 – Preliminary Enquiry Pending Tranfer To High Court

TAHUN 1985

1. Pekeliling Pendaftar (U) 1 Tahun 1985 – Penyenggaraan Daftar Penceraian Dan Pembatalan Perkahwinan Di bawah Seksyen 107 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian ) 1976 (Akta 164)

2. Pekeliling Pendaftar (U) No.2 Tahun 1985 – Perkara : Laporan Mengenai Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

TAHUN 1984

1. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1984 – Writ of Summons

TAHUN 1983

1. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1983 – Kes Mahkamah Tinggi Yang Masih Belum Selesai Pada 30 Jun, 1983

2. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1983- Kawalan Dan Penyimpanan Barang-Barang Kes (Exhibit)

3. Pekeliling Pendaftar (A) 2 Tahun 1983- Writ Of Summons

4. Pekeliling Pendaftar Bil. A 3 Tahun 1983- Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan

5. Pekeliling Pendaftar Bil. A 4 Tahun 1983 – Membayar Denda Yang Dikenakan Oleh Mahkamah Dengan Secara Beransuran

TAHUN 1982

1. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982 – Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman

2. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982 – Persidangan Undang-Undang ASEAN 1982

3. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 2 Tahun 1982 – Penangguhan Kes-Kes Peguam-Peguam Yang Akan Dibicarakan Di Mahkamah

4. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 3 Tahun 1982 – Asian Law Conference 1982

5. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 4 Tahun 1982 – Denda-Denda Yang Dikutip Secara Ansuran/Akaun Belum Diterima

TAHUN 1981

1. Registrar’sCircular No.(A) 1 Of 1981 – Bar Council Dinner And Dance

2. Registrar’s Circular No.(A) 2 Of 1981 – Assigment Of Judges

3. Registrar’s Circular No.(A) 3 Of 1981 – Kes-Kes Yang Menunggu Perbicaraan

4. Pekeliling Pendaftar – ‘A’ – Bil. 3 Tahun 1981 – Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan

5. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1981 – Kemudahan Bagi Hakim-Hakim Semasa Berada Di Kuala Lumpur

6. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1981 – Menandatangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi

7. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1981 – Malayan vs. Singapore Bench And Bar Games 1981

8. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 7 Tahun 1981 – Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan

9. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 8 Tahun 1981 – Anak Kunci Gerobok Besi, Kabinet Besi Dan Gerobok-Gerobok Simpanan Fail

10. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 9 Tahun 1981 – Layanan Bail Di Mahkamah, Kuala Lumpur

11. Pekeliling Pendftar Bil.(A) 10 Tahun 1981 – Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan

12. Registrar’s Circular No.(U) 1 Of 1981 – Orders Or Judgments Of The High Court

13. Registrar’s Circular No.(U) 2 Of 1981 – Civil Appeals To The Federal Court

14. Registrar’s Circular No.(U) 3 Of 1981 – Postponement Of Cases

15. Registrar’s Circular No.(U) 3A Of 1981 – Postponement Of Cases (Amendment)

16. Pekeliling Pendaftar No.(U) 4 Tahun 1981 – Sixth Malaysian Law Conference

17. Registrar’s Circular No.(U) 5 Of 1981 – Subordinate Courts Rules, 1980

18. Pekeliling Pendaftar Bil.(U) 6 Tahun 1981 – Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Tinggi

19. Pekeliling Pendaftar No.(U) 7 Tahun 1981 – Teste To Writs

20. Pekeliling Pendaftar (U) No.8 Tahun 1981 – Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

21. Pekeliling Pendaftar (U) No.9 Tahun 1981 – Persidangan 6th Malaysian Law Conference

22. Pekeliling Pendaftar (U) No.10 Tahun 1981 – Jawatankuasa Peguam Tempatan Selangor Dan Wilayah Persekutuan

23. Pekeliling Pendaftar (U) No.11 Tahun 1981 – Notes Of Proceedings

24. Pekeliling Pendaftar (U) No.12 Tahun 1981 – Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

25. Pekeliling Pendaftar (U) Bil.13 Tahun 1981 – Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

26. Pekeliling Pendaftar (U) Bil.14 Tahun 1981 – Kes-Kes Pengambilan Balik Tanah (Land Acquisition Cases)

TAHUN 1980

1. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1980 – Court Attire For Presidents Of Sessions Courts

2. Registrar’s Circular (A) 2 Of 1980 – Translation Allowance

3. Pekeliling Pendaftar (A) 3 Tahun 1980 – Penangguhan Kes-Kes Kerana Persidangan Parlimen

4. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1980 – Pakaian Pendaftar Di Dalam Mahkamah

5. Pekeliling Pendaftar No.(A) 5 Tahun 1980 – Penyata Bulanan Kes-Kes Jenayah Dan Sivil

6. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1980 – Penjelasan

7. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1980 – Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980

8. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 7 Tahun 1980 – Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia, 1980

9. Pekeliling Pendaftar (A) 8 Tahun 1980 – Penggunaan Bekalan Letrik Di Mahkamah-Mahkamah Dan Ruangan_ruangan Pejabat

10. Pekeliling Pendaftar (A) 9 Tahun 1980 – Pengguanaan Talipon Pejabat

11. Pekeliling Pendaftar (A) 10 Tahun 1980 – Kelewatan Pembayaran Gaji, Elaun-Elaun Dan Bil-Bil

12. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 11 Tahun 1980 – Urusan Peribadi YAA/YA Hakim-Hakim

13. Pekeliling Pendaftar No.(A) 12 Tahun 1980 – Surat-Surat Kepada JPA/SPA/PA/Perbendarahan Atau Lain-Lain Surat Penting

14. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 13 tahun 1980 – Kereta-Kereta Hakim Dan Kereta-Kereta Pejabat

15. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 14 Tahun 1980 – ASEAN Law Association Conference – Manila, 24th – 29th November 1980

16. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 15 Tahun 1980 – Papan Tanda

17. Pekeliling Pendaftar (A) 16 Tahun 1980 – Papan Tanda

18. Pekeliling Pendaftar (A) 17 Tahun 1980 – Menanda Tangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi

19. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 18 Tahun 1980 – Penyeragaman Kepala Surat Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Persekutuan

20. Pekeliling Pendaftar No.(A) 19 Tahun 1980 – Penempatan Pegawai-Pegawai Baru Dan Pertukaran-Pertukaran Pegawai

21. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 20 Tahun 1980 – Cuti Bagi Odeli Hakim

22. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 21 Tahun 1980 – Waktu Minum Teh

23. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 22 Tahun 1980 – Tempahan Kereta-Kereta Rasmi Untuk Yang Arif Hakim

24. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 23 Tahun 1980 – Statutory Annual General Meeting Of The Malayan Bar

25. Magistrates Circular (U) 1 Of 1980 – Jurisdiction Of Magistrates Courts

26. Registrar’s Circular (U) 2 Of 1980 – Comments On Police

27. Registrar’s Circular (U) 3 Of 1980 – Adjournments

28. Registrar’s Circular (U) 4 Of 1980 – Procedure When Mentioning Civil Cases

29. Registrar’s Circular (U) 5 Of 1980 – S.33A Industrial Relations Act, 1967

30. Registrar’s Circular (U) 6 Of 1980 – Judgments Of The Federal On Appeal From The High Court

31. Pekeliling Pendaftar Bil (U) 7 Tahun 1980 – Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Tinggi

32. Registrar’s Circular (U) 8 Of 1980 – Appeals To The Federal Court

33. Registrar’s Circular (U) 9 Of 1980 – Preparation Of Records Of Appeal In Criminal Appeals To The Federal Court

34. Registrar’s Circular (U) 10 Of 1980 – Orders Or Judgments Of The Federal Court

TAHUN 1979

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1979 – Orders Of Detention Under Section 117 C.P.C

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1979 – Bar Council Meetings

3. Surat Ketua Pendaftar Bertarikh 21 April, 1979 Mengenai Pekeliling Pendaftar Di Bawah Siri (A) Dan (U) Untuk Makluman

4. Pekeliling Pendaftar (A) No. 1 Tahun 1979 – Pemangku/Penanggung Kerja Dan Sekim Perkhidmatan-Perkhidmatan Berlainan Yang Sama

5. Pekeliling Pendaftar (A) No. 2 Tahun 1979 – Bahasa Inggeris

6. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1979 – Translation Allowance

7. Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1979 – Borang Permohonan Untuk Bertukar

8. Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1979 – Peraturan-Peraturan Bekerja dan Tugas-Tugas Besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci Dan Buruh Am Pejabat

9. Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1979 – Laporan Bulanan Kes Sivil Dan Jenayah

10. Pekeliling Pendaftar (A) No. 7 Tahun 1979 – Rekod (Inventory) Alat-Alat Kelengkapan Kesempurnaan Untuk Kediaman Hakim-Hakim

11. Pekeliling Pendaftar (A) No. 8 Tahun 1979 – Penempatan Pegawai Undang-Undang Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret

12. Pekeliling Pendaftar (U) No. 2 Tahun 1979 – Section 36(2) Legal Profession Act, 1979

13. Pekeliling Pendaftar (U) No. 3 Tahun 1979 – Jadual Persidangan Yang Di Pertua dan Majistret

14. Pekeliling Pendaftar (U) No. 4 Tahun 1979 – Penetapan Kes-Kes (Fixing of Cases)

15. Registrar’s Circular No. 5 Of 1979 – Orders of Detention Under Section 117 C.P.C

16. Registrar’s Circular (U) 6 Of 1979 – Preparation Of Appeal Records In Criminal Appeals To The Federal Court

17. Registrar’s Circular (U) 8 Of 1979 – Subordinate Courts (Amendment) Act, 1979

18. Registrar’s Circular (U) 9 Of 1979 – Teste to Writs

TAHUN 1978

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1978 – Wig And “My Lord”

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1978 – Subordinate Courts (Admendment) Act, 1978

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1978 – Revision Of Court Circuits

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1978 – Sessions Court At Muar

5. Registrar’s Circular No. 4 Of 1978 – Sessions Court At Klang

6. Registrar’s Circular No. 5 Of 1978 – RE : Cases To The Post 1-7-1978 Criminal Cases Under Section 409 And 457 Of The Penal Code

7. Registrar’s Circular No. 6 Of 1978 – Sessions Court At Klang

8. Registrar’s Circular No. 7 Of 1978 – Law Books

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1978 – Cautioned Statement

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1978 – Criminal Cases Involving Government Servants

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1978 – Juvenile Courts Act 1947 (Revised – 1972)

12. Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1978 – Bayaran “Filing Fee” Untuk Saman-Saman Sibil Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1978 – Sessions Court

TAHUN 1977

1. Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1977 – Preliminary Enquiries

2. Circular Letter No. 1 Of 1977 – Assignment Of Counsel In Case Under The Internal Security Cases

3. Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1977 – Security Cases

4. Registrar’s Circular No. 3 Of 1977 – Extension Of Time For Registration Of A Change Of A Company Assets

5. Pekeliling Pendaftar No: 4 Tahun 1977 – Waktu Bekerja

TAHUN 1976

1. Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1976 – Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Keputusan

2. Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1976 – Justice Delayed

TAHUN 1975

1. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1975 – Hakim Mahkamah Tinggi Sebagai Ketua Pejabat Di Kawasannya

TAHUN 1974

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1974 – Short Cause List

TAHUN 1973

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1973 – Categories Of Sentences

2. Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1973 – Penyata-Penyata Kes-Kes Sibil Dan Kes-Kes Jenayah

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1973 – Long Adjournments

4. Surat Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1973 – Penjualan-Penjualan Lelong

TAHUN 1972

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1972 – Courts Of Judicature Act, 1964: Commissioners For Oaths (Amendment) Rules, 1972

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1972 – Handwriting

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1972- Delays In Writing The Grounds Of Judgments

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1972 – Inquiries Of Deaths

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1972 – Criminal Revision No. 5 Of 1972

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1972 – Hearing Of Part-Heard Cases Due To Transfer Of Magistrates/Presidents

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1972 – Supply Of Copies Of Changes

TAHUN 1971

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1971 – Sections 28 And 117, Criminal Procedure Code

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1971 – Amendment Of Paragraph (6) Of Part 1 Of The Second Schedule To The Subordinate Courts Rules, 1950

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1971 – Orders Of Courts For Payment To Public Trustee

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1971 – Section 287, Criminal Procedure Code : Execution Of The Sentence Of Whipping

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1971 – Section 107 of the Bankruptcy Act, 1967

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1971 – Dress Of Counsel In Courts

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1971 – Non-Compliance With Registrar’s Circular No.19/48: Bail Bonds And Bonds To Give Evidence

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1971 – Criminal Appeals From Subordinate Courts To The High Courts

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1971 – Handwriting

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1971 – Delays In Appeal Cases(GROUNDS OF DECISION)

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1971 – Attendance To Practice Direction No. 1 of 1971

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1971 – Attendance Of medical Officers In The Armed Forces In Courts: Section 399 Criminal Procedure Code

TAHUN 1970

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1970 – Peratutan-Peraturan Kewangan

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1970 – Amendment of Subordinate Courts Rules 1950

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1970 – Moneylender’s Ordinance No. 42 of 1951

4. Pekeliling Pendaftar No. 4 Of 1970 – Seksyen 10(1) Undang-Undang Pemberi Pinjaman Wang

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1970 – Filing Of Civil Suits

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1970 – Fisheries Act, No. 8/63

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1970 – Transfer Of Pending High Court Cases To The Sessions Court

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1970 – Section 65(1), Court Ordinance, 1948

TAHUN 1969

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1969 – Court Hours

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1969 – Notes of Evidence (Handwriting)

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1969 – Section 148, Road Traffic Ordinance of 1958

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1969 – Probation Officer’s Report

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1969 – Chapter XXXXII Criminal Procedure Code – Fatal Road Accidents

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1969 – Conduct Money In Civil Matters

7. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1969 – Wang Perbelanjaan Saksi Dalam Perkara Sivil

8. Registrar’s Circular No. 7 Of 1969 – Bahasa Malaysia Dalam Perbicaraan dan Surat Menyurat

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1969 – Permohonan Perbicaraan Dalam Bahasa Inggeris

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1969 – Offences Under The Municipal Ordinance

TAHUN 1968

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1967 – Pengakuan Saksi-Saksi

TAHUN 1967

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1967 – Criminal Appeals From Subordinate Courts

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1967 – Service of Summons By Process Servers

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1967 – Badan Pencegah Rasuah Malaysia: Pemakaian Uniform Oleh Pegawai Polis Dalam Mahkamah

TAHUN 1966

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1966 – Appointment To See A Judge

TAHUN 1965

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1965 – Unclaimed Moneys And Property In Civil Proceedings In Subordinate Court

TAHUN 1963

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1963 – Preliminary Inquiries

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1962 – Applications For Adjournment By Counsel

TAHUN 1962

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1962 – Withdrawal Of Court Deposits

2. Registrar’s Circular No. 3 Of 1962 – Order 35, Rule 1 Of the Rules Of The Supreme Court, 1957

3. Registrar’s Circular No. 4 Of 1962 – Section 11, Visiting Forces Act, 1960

TAHUN 1961

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1961 – Withdrawal Of Court Deposits

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1961 – Attendence In Court By Chemists, Department Of Chemistry And The Document Examiner, Federation Of Malaya

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1961 – Interest On Moneys Deposited In The Supreme Court In Civil Proceedings

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1961 – Police Fund

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1961 – Medical Evidence

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1961 – Annual certificate To Practice As An Advocate And Solicitor

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1961 – Concurrent And Consecutive Sentence Of Imprisonment

TAHUN 1960

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1960 – Criminal Appeals To The Court Of Appeal In Cases Involving A Sentence Of Death

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1960 – Plead Guilty By Letter And Payment Of Fine By Instalments

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1960 – Adjourment In Criminal Cases

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1960 – Withdrawal Of Court Deposits

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1960 – Animals In Court Premises

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1960 – Withdrawal Of Counsel

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1960 – Commercial Calendars In Court Premises

TAHUN 1959

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1959 – Procedure At Death Inquiries And Inquests

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1959 – Correspondence

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1959 – Registration Of Powers Of Attorney

TAHUN 1958

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1958 – Rewards To Informers

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1958 – Record Of previous Convictions

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1958 – Money paid Otherwise Than Into The Treasury

TAHUN 1957

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1957 – Application For Moneylander’s Licence : Certificate Of Character

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1957 – Financial Instructions

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1957 – Criminal Appeals

TAHUN 1956

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1956 – Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1956 – Method Of Payment Of Maintenance Allowances

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1956 – Appeals In Criminal Courts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1956 – Bail Pending Appeal – Typing Of Appeal Record

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1956 – Amendment To registrar’s Circular No. 1 Of 1956 : Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1956 – Probate And Administration Juridiction

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1956 – Audit Procedure

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1956 – Exhibit And Exhibit Books – Orders For Forfeiture And Distruction

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1956 – Traffic Proclamation No.17 (L.N. 581/50)

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1956 – Procedure At Death Inquiries And Inquests

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1956 – Register Of Writs

TAHUN 1955

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1955 – Amending Of Charges

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1955 – Rule Of Etiquette

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1955 – Translation Fees

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1955 – Courts Accounts

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1955 – Divorce And Matrimonial Causes

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1955 – Method Of Payment Of Maintenance Allowance

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1955 – Production In Court Of Document Registered And Kept Under The Land Code, Cap.138

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1955 – Maintenance Orders – Approved Schools

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1955 – Sessions And Magistrates Courts

TAHUN 1954

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1954 – Financial Matters In 1954

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1954 – Preparation Of Pension Papers

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1954 – Bonds

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1954 – Payment To Witness

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1954 – Henry Gurney School For Girls

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1954 – Young Offenders

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1954 – Preliminary Enquiries

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1954 – Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1954 – Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)

TAHUN 1953

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1953 – Disposal Of Appeals In The Court Of Appeal

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1953 – Mentally Disordered Persons

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1953 – Checking Of Accounts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1953 – Checking Of Cash Books

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1953 – Suspended And Disqualified Motor Drivers

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1953 – Distribution Of Intestate Estates Affecting Adopted Children

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1953 – Fees For Taking Of Estate Duty Affidavits

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1953 – Use Of Green Ink

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1953 – Suspension Of Driving Licence

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1953 – Receipts For Money Received By Courts

TAHUN 1952

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1952 – Government Uniform Clothing

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1952 – Lending Court Files To Collector Of Estate Duty

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1952 – Fees For Process Servers

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1952 – Court Fees Costs

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1952 – Receipts For Moneys Received By Court

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1952 – Receipts For Moneys Received By Court

TAHUN 1951

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1951 – Certification Fee For Copy Of Will In Grant Of Probate

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1951 – Reciprocal Arrangments For Service Of Process In Civil Matters In Ceylon And Federation Of Malaya

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1951 – Reciprocal Arrangments For Service Of Process In Civil Matters In Ceylon And Federation Of Malaya

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1951 – Contributions Of Parents Or Guardians

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1951 – Commissioners For Oaths

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1951 – Court Fees Costs

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1951 – Poundage And Auctioneer’s Fees On Court Sales

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1951 – Fees In Criminal Matters In The Subordinate Courts

TAHUN 1950

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1950 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1950 – Cases Compoundable With Leave Of Court

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1950 – Juvenile Court Returns

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1950 – Attestation Fee For Powers Of Attorney

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1950 – Fees For Statutory Declarations

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1950 – Preparation Of Documents By Registry Staff

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1950 – Petition For Letters Of Administration

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1950 – Muthusamy V. Public Prosecuter

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1950 – 1948 Rule No. 9

10. Registrar’s Circular No. 9A Of 1950 – Probation Officers

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1950 – Custody Of Exhibits

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1950 – Exemption Of Fees For Statutory Declarations

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1950 – Powers Of Juvenile Courts

14. Registrar’s Circular No. 12A Of 1950 – Fees In Juvenile Courts Cases

15. Registrar’s Circular No. 13 Of 1950 – Cancellation Of Stamps On Praecipe

16. Registrar’s Circular No. 14 Of 1950 – Criminal Fees

17. Registrar’s Circular No. 15 Of 1950 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

18. Registrar’s Circular No. 16 Of 1950 – Witness’s Fees In Civil Suits

19. Registrar’s Circular No. 17 Of 1950 – Service Of Notice Of Appeal In Criminal Matters On Respondent

20. Registrar’s Circular No. 18 Of 1950 – Identity Of Informers

TAHUN 1949

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1949 – Financial Instructions

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1949 – Practice In Production, Remand And Committal Of Accused Persons In Emergency Criminal Cases

3. Registrar’s Circular No. 6 Of 1949 – Emergency (Criminal Trials) Regulations, 1948

4. Registrar’s Circular No. 7 Of 1949 – Taxation And Drawing Up Of Orders Of Court Of Appeal

5. Registrar’s Circular No. 8 Of 1949 – Payment Of Fines By Installment

6. Registrar’s Circular No. 9 Of 1949 – Signing Of Promissory Notes By Government Servants

7. Registrar’s Circular No. 12 Of 1949 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

8. Registrar’s Circular No. 13 Of 1949 – Powers Of Attorney

TAHUN 1948

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1948 – Transport Expenses Of Process Servers

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1948 – Payment Of Court Fines And Fees To Federal Revenuve

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1948 – Attendance Of Witness In Civil Causes

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1948 – Gazette Notifications

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1948 – Enquiries Into Deaths

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1948 – Report To Civil And Criminal Proceedings Against Government Officers

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1948 – Warrants Of Committal

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1948 – Emergency (Criminal Trials) Regualations, 1948

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1948 – (Correction Slip)

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1948 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1948 – Movement Of District Judges

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1948 – Courtesy Calls

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1948 – Opening Of Federal Registry

14. Registrar’s Circular No. 13 Of 1948 – Assignment Of Counsel In Criminal Cases

15. Registrar’s Circular No. 14 Of 1948 – Assignment Of Counsel In Criminal Trials And Appeals In Emergency Procedure Cases As Defined In Emergency (Criminal Trials) Regulations, 1948

16. Registrar’s Circular No. 15 Of 1948 – Submission Of Returns

17. Registrar’s Circular No. 16 Of 1948 – Criminal Jurisdiction Of Presidents Of Sessions Courts

18. Registrar’s Circular No. 17 Of 1948 – Financial Instructions

19. Registrar’s Circular No. 18 Of 1948 – Filling And Registration Of Civil Appeals To The Court Of Appeal, Federation Of Malaya

20. Registrar’s Circular No. 19 Of 1948 – Criminal Trials In The High Court : Bail Bonds And Bonds To Give Evidence

TAHUN 1947

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1947 – Stamp Duties And Courts Fees

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1947 – Returns Of Probate And Letters Of Administration

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1947 – Executors And Administrations : Filing Of Inventories And Accounts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1947 – Estate Duty Affidavits

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1947 – Evidence Of Information In Preliminary Enquiries

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1947 – Office Copies And Certified Copies

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1947 – Affidavits And Statutory Declarations

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1947 – Salaries Commission

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1947 – Judicial Department Statistics

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1947 – Copies Of Order In Criminal Appeals

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1947 – Payment Of Fines By Instalments

12. Registrar’s Circular No. 12 Of 1947 – Disposal Of Property In Criminal Cases

13. Registrar’s Circular No. 13 Of 1947 – Judicial Statistics

14. Registrar’s Circular No. 14 Of 1947 – District Court (Remand And Bail) Rules, 1947

15. Registrar’s Circular No. 15 Of 1947 – Proclamation Of Court Sittings

16. Registrar’s Circular No. 16 Of 1947 – Japanese Judgement and Civil Proceedings Ordinance, 1946

17. Registrar’s Circular No. 17 Of 1947 – Routine Matters – Financial

18. Registrar’s Circular No. 18 Of 1947 – Judicial Department Statistics 1947

19. Registrar’s Circular No. 19 Of 1947 – Collector Of Estate Duty’s Certificates

20. Registrar’s Circular No. 20 Of 1947 – Japanese Army Personels

21. Registrar’s Circular No. 21 Of 1947 – Application For Review

22. Registrar’s Circular No. 22 Of 1947 – Binding Of Appeal Records

23. Registrar’s Circular No. 23 Of 1947 – Payment For Photostat Copies

24. Registrar’s Circular No. 24 Of 1947 – Instructions Regarding The Preparation And Transmission To The Supreme Court Of Magistrate’s Record Of Preliminary Equiries

25. Registrar’s Circular No. 25 Of 1947 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

26. Registrar’s Circular No. 26 Of 1947 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

27. Registrar’s Circular No. 27 Of 1947 – Administration Bonds

28. Registrar’s Circular No. 27 Of 1947 – Administration Bonds *Corrigendum*

29. Registrar’s Circular No. 28 Of 1947 – Transport And Travelling Expenses

TAHUN 1946

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1946 – Affidavits And Statutory Declaractions

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1946 – Motor Car Syces

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1946 – Hours Of Business

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1946 – Application For Adjournment By Counsel

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1946 – Card Index System

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1946 – Registers Of Power Of Attorney

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1946 – Correspondence

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1946 – Typewriters

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1946 – Monthly Criminal Returns

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1946 – Civil Suit No. 172/41 Kaher Singh Vs. Kannuthurai

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1946 – Petitions For Letters Of Administration, Probate And Resealing

12. Registrar’s Circular No. 12 Of 1946 – Malayan Union : Stamp Duties And Courts Fees

13. Registrar’s Circular No. 13 Of 1946 – Dress Of Courts Officers And Staff

14. Registrar’s Circular No. 14 Of 1946 – Practice Notes For Reference By Practitioners The Clerks

15. Registrar’s Circular No. 15 Of 1946 – Interpreters

16. Registrar’s Circular No. 16 Of 1946 – Price Control

17. Registrar’s Circular No. 17 Of 1946 – Government Servents And Commercial Activities

18. Registrar’s Circular No. 18 Of 1946 – Correspondence

19. Registrar’s Circular No. 19 Of 1946 – Application For Adjournment By Prosecution

20. Registrar’s Circular No. 20 Of 1946 – Documents For Use In Foreign Countries

21. Registrar’s Circular No. 21 Of 1946 – Bail Bonds

22. Registrar’s Circular No. 22 Of 1946 – Commutation Of Death Sentences

23. Registrar’s Circular No. 23 Of 1946 – Service Of Process In The States : Details To Be Inserted In Process Server’s Return Of Service

24. Registrar’s Circular No. 24 Of 1946 – Transport Of Officers

25. Registrar’s Circular No. 25 Of 1946 – Bail Bonds

26. Registrar’s Circular No. 26 Of 1946 – Juvenile Delinquents And Youthful Offenders

27. Registrar’s Circular No. 27 Of 1946 – Application For Adjournment By Counsel

28. Registrar’s Circular No. 28 Of 1946 – Criminal Statistics

29. Registrar’s Circular No. 29 Of 1946 – Criminal Appeals

30. Registrar’s Circular No. 30 Of 1946 – Juvenile Offenders

31. Registrar’s Circular No. 31 Of 1946 – Procedure To Be Followed On Receipt Of The Governor’s Order After Consideration Of Death And Other Sentences Passed By Courts

32. Registrar’s Circular No. 32 Of 1946 – Registrars Sittings In Court

33. Registrar’s Circular No. 33 Of 1946 – Juvenile Offenders

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP