Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS PEKELILING KETUA PENDAFTAR

TAHUN 2020

1. Prosedur Pengendalian Persidangan Kes

2. Lampiran A -Panduan Pengendalian Prosiding Secara Sidang Video

3. Prosedur Pengendalian Persidangan Mahkamah Secara Sidang Video Bagi Mahkamah Sabah & Sarawak Untuk Pemegang-Pemegang Taruh (Stakeholders)

TAHUN 2019

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2019 – Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019

2. Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019

TAHUN 2018

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018 – Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2018 – Penetapan Kes Sivil Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2017

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017 – Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017 – Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah

TAHUN 2016

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2016 – Wang Yang Diserah Simpan Ke Dalam Mahkamah

TAHUN 2014

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2014 – Writ Penyitaan Dan Penjualan – Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan

TAHUN 2013

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2013 – Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]

2. Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A – Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2013 – Penubuhan Mahkamah Pembinaan

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2013 – Tambahan Pendaftaran Dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2013 – Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2012

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2012 – Kes-Kes Berprofil Tinggi

2. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.1 Tahun 2012 – Pelaksanaan Penggunaan Pelekat Kenderaan (Kereta Dan Motorsikal) Untuk Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Putrajaya

3. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2012 – Garis Panduan Reman Dan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Selaras Dengan Penubuhan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan

4. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.3 Tahun 2012 – Perlaksanaan Penghakiman (Writ Penyitaan Dan Penghujahan)

5. Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.4 Tahun 2012 – Pelaksanaan Penghakiman (Saman Penghutang Penghakiman)

TAHUN 2011

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2011 – Pemberitahuan Segera Mengenai Pemfailan Rayuan Notis Rayuan Di Mahkamah Tinggi Ke Mahkamah Rayuan

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011 – Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Kes Trafik Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2010

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010 – Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010 – Penandaan Perkataan ‘INTERLOKUTORI’ Pada Notis Rayuan Sivil

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2010 – Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 – Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Penghakiman / Perintah Penghakiman Bersih dalam Prosiding Di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Malaysia

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/2010 – Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah

TAHUN 2009

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 – Bayaran Bil Tel Dan Internet Di Rumah Y.A Hakim-Hakim

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 [Bil. 2/2009]- Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009 – Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen (Pindaan Bil.1/2009 kepada Bil. 2/2009)

TAHUN 2008

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2008 – Perlindungan Terhadap Identiti Kanak-Kanak Di Bawah Seksyen 14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Dan Seksyen 15(1) Akta Kanak-Kanak 2001

TAHUN 2005

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2005 – Lelongan Awam

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005 – Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005 – Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)(Lampiran)

TAHUN 2003

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2003 – Prosiding Di Bawah Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2003 – Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2003 – Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya (Pindaan)

TAHUN 2002

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2002 – Alasan Penghakiman

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2002 – Kanak-Kanak Dalam Tahanan Reman

TAHUN 1999

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1999 – Larangan Membawa Masuk telefon Bimbit Ke dalam Bilik Perbicaraan Mahkamah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1999 – Mengenai Afidavit; Kertas Dan Percetakan; dan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Dalam Surat Menyuarat Ke Mahkamah

TAHUN 1998

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1998 – Bayaran Faedah 2% Keatas Akaun Deposit Di Mahkamah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1998 – Perlaksanaan Pekeliling Pendaftar Bil.6 Tahun 1969: Kutipan Conduct Money Bagi Saksi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Memberi Keterangan Bagi Pihak Bukan Kerajaan

TAHUN 1997

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1997 – Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1997 – Garis Panduan Menghantar Permohonan

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1997 – Pemfailan Dan Perbicaraan Kes-Kes Kesalahan Berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

TAHUN 1996

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1996 – Teguran Terhadap Saksi Dan Peguam

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996 – Garis Panduan Cagaran Untuk Jaminan Barang-Barang Kes Jenayah

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996 – Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996: Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared)

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/1996 – Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Dan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.3/1996: Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared)

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1996 – Pindaan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 1996

TAHUN 1995

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1995 – Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1995 – Siasatan Permulaan (Preliminary Enquiry) Dan Perbicaran Dengan Juri/Pengapit (Assessors)

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1995 – Kehadiran Anggota pasukan Polis Sebagai Saksi Di Mahkamah

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1995 – Bayaran Dan Tempat Untuk Memfailkan Notis Rayuan Kes-Kes Rayuan Dari Mahkamah Rayuan Ke Mahkamah Persekutuan

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6/1995 – Penangguhan Perbicaraan Kes-kes Yang Melibatkan Pegawai Undang-Undang Jabatan Peguam Negara Pada 12 Hingga 15 Disember 1995

TAHUN 1994

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7/1994 – Pendaftaran Fail Secara Sistem Doket

TAHUN 1993

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1993 – Garis Panduan Bagi Menerangkan Peranan Dan Tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab

TAHUN 1992

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 1992 – Jadual Litaran Bagi Mahkamah-Mahkamah Majistret Di Semenanjung

2. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 1992 – Penyediaan Rekod Rayuan Jenayah

3. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 1992 – Larangan Merokok

4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 1992 – Persidangan Tahunan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya

5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 1992 – Pengecualian Pembayaran Belanja Mahkamah Oleh Kerajaan

TAHUN 1991

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1991 – Penyimpan Barang-Barang Kes Oleh Pihak Pendakwa Raya

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1991 – Ikatan Autoriti (Bundle of Authorities)

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1991 – Laporan Mengenai Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

4. Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1991 – Prosedur Kes-Kes Tuntutan Kecil

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1991 – Waktu Bekerja Pejabat

6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1991 – Cuti Rehat Tahunan Hakim-Hakim Mahkamah Agung/Tinggi Yang Tidak Dapat Dihabiskan

TAHUN 1990

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1990 – Keselamatan Fail-Fail Mahkamah

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1990 – Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Pemengang Amanah Raya

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1990 – Kes-Kes Mahkamah Yang Melibatkan Ahli/Bekas Ahli Parlimen Dan Ahli/Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1990 – Permohonan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1990 – Perlaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

6. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6 Tahun 1990 – Pakaian Hari Kerja

7. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7 Tahun 1990 – Pakaian Seragam

8. Pekeliling Pendaftar Bil. 8 Tahun 1990 – Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Dan Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

9. Pekeliling Pendaftar Bil. 9 Tahun 1990 – Pembatalan Pekeliling Bil. 5 Tahun 1955 (Divorce And Matrimonial Causes)

10. Pekeliling Pendaftar Bil. 10 Tahun 1990 – Persidangan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya 1990

11. Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1990 – Pindaan-Pindaan Kepada Fee Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah

TAHUN 1989

1. Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1989 – Permohonan Untuk Sambung Bicara Bagi Kes Separuh Bicara

2. Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1989 – Kes-Kes Diluar Kawasan Bertugas Yang Belum Selesai

3. Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1989 – Kes-Kes Jenayah Untuk Perbicaraan Di Mahkamah Litar

4. Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1989 – Tempahan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Rendah

TAHUN 1988

1. Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1988 – Permohonan Untuk Mengemukakan Peguam Yang Ditahan Di Bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri

2. Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1988 – Pemindahan Kes-Kes Jenayah Ke Mahkamah Rendah

3. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

4. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988 – Pindaan

5. Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

6. Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

7. Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1988 – Penyata-Penyata Kes Mahkamah

8. Registrar’s Circular No. (7) Of 1988 – Teste Kepada Writ

TAHUN 1987

1. Registrar’s Circular (A) No. 1 Of 1987 – Press Statement

2. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1987 – Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Amanah Raya

3. Registrar’s Circular No. 2 Of 1987 – Preparation Of Appeal Records

4. Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1987 – Teste Kepada Writ

5. Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1987 – Kes-Kes Jenayah Dan Sivil Separuh Bicara Dan Alasan Hukuman

6. Registrar’s Circular No. 5 Of 1987 – Filing Of Small Claim In Court Of A Fist Class Majistrate

7. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1987 – Preliminary Enquiry Pending Tranfer To High Court

TAHUN 1985

1. Pekeliling Pendaftar (U) 1 Tahun 1985 – Penyenggaraan Daftar Penceraian Dan Pembatalan Perkahwinan Di bawah Seksyen 107 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian ) 1976 (Akta 164)

2. Pekeliling Pendaftar (U) No.2 Tahun 1985 – Perkara : Laporan Mengenai Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

TAHUN 1984

1. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1984 – Writ of Summons

TAHUN 1983

1. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1983 – Kes Mahkamah Tinggi Yang Masih Belum Selesai Pada 30 Jun, 1983

2. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1983- Kawalan Dan Penyimpanan Barang-Barang Kes (Exhibit)

3. Pekeliling Pendaftar (A) 2 Tahun 1983- Writ Of Summons

4. Pekeliling Pendaftar Bil. A 3 Tahun 1983- Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan

5. Pekeliling Pendaftar Bil. A 4 Tahun 1983 – Membayar Denda Yang Dikenakan Oleh Mahkamah Dengan Secara Beransuran

TAHUN 1982

1. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982 – Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman

2. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982 – Persidangan Undang-Undang ASEAN 1982

3. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 2 Tahun 1982 – Penangguhan Kes-Kes Peguam-Peguam Yang Akan Dibicarakan Di Mahkamah

4. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 3 Tahun 1982 – Asian Law Conference 1982

5. Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 4 Tahun 1982 – Denda-Denda Yang Dikutip Secara Ansuran/Akaun Belum Diterima

TAHUN 1981

1. Registrar’sCircular No.(A) 1 Of 1981 – Bar Council Dinner And Dance

2. Registrar’s Circular No.(A) 2 Of 1981 – Assigment Of Judges

3. Registrar’s Circular No.(A) 3 Of 1981 – Kes-Kes Yang Menunggu Perbicaraan

4. Pekeliling Pendaftar – ‘A’ – Bil. 3 Tahun 1981 – Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan

5. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1981 – Kemudahan Bagi Hakim-Hakim Semasa Berada Di Kuala Lumpur

6. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1981 – Menandatangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi

7. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1981 – Malayan vs. Singapore Bench And Bar Games 1981

8. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 7 Tahun 1981 – Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan

9. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 8 Tahun 1981 – Anak Kunci Gerobok Besi, Kabinet Besi Dan Gerobok-Gerobok Simpanan Fail

10. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 9 Tahun 1981 – Layanan Bail Di Mahkamah, Kuala Lumpur

11. Pekeliling Pendftar Bil.(A) 10 Tahun 1981 – Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan

12. Registrar’s Circular No.(U) 1 Of 1981 – Orders Or Judgments Of The High Court

13. Registrar’s Circular No.(U) 2 Of 1981 – Civil Appeals To The Federal Court

14. Registrar’s Circular No.(U) 3 Of 1981 – Postponement Of Cases

15. Registrar’s Circular No.(U) 3A Of 1981 – Postponement Of Cases (Amendment)

16. Pekeliling Pendaftar No.(U) 4 Tahun 1981 – Sixth Malaysian Law Conference

17. Registrar’s Circular No.(U) 5 Of 1981 – Subordinate Courts Rules, 1980

18. Pekeliling Pendaftar Bil.(U) 6 Tahun 1981 – Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Tinggi

19. Pekeliling Pendaftar No.(U) 7 Tahun 1981 – Teste To Writs

20. Pekeliling Pendaftar (U) No.8 Tahun 1981 – Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman

21. Pekeliling Pendaftar (U) No.9 Tahun 1981 – Persidangan 6th Malaysian Law Conference

22. Pekeliling Pendaftar (U) No.10 Tahun 1981 – Jawatankuasa Peguam Tempatan Selangor Dan Wilayah Persekutuan

23. Pekeliling Pendaftar (U) No.11 Tahun 1981 – Notes Of Proceedings

24. Pekeliling Pendaftar (U) No.12 Tahun 1981 – Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

25. Pekeliling Pendaftar (U) Bil.13 Tahun 1981 – Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah

26. Pekeliling Pendaftar (U) Bil.14 Tahun 1981 – Kes-Kes Pengambilan Balik Tanah (Land Acquisition Cases)

TAHUN 1980

1. Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1980 – Court Attire For Presidents Of Sessions Courts

2. Registrar’s Circular (A) 2 Of 1980 – Translation Allowance

3. Pekeliling Pendaftar (A) 3 Tahun 1980 – Penangguhan Kes-Kes Kerana Persidangan Parlimen

4. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1980 – Pakaian Pendaftar Di Dalam Mahkamah

5. Pekeliling Pendaftar No.(A) 5 Tahun 1980 – Penyata Bulanan Kes-Kes Jenayah Dan Sivil

6. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1980 – Penjelasan

7. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1980 – Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980

8. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 7 Tahun 1980 – Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia, 1980

9. Pekeliling Pendaftar (A) 8 Tahun 1980 – Penggunaan Bekalan Letrik Di Mahkamah-Mahkamah Dan Ruangan_ruangan Pejabat

10. Pekeliling Pendaftar (A) 9 Tahun 1980 – Pengguanaan Talipon Pejabat

11. Pekeliling Pendaftar (A) 10 Tahun 1980 – Kelewatan Pembayaran Gaji, Elaun-Elaun Dan Bil-Bil

12. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 11 Tahun 1980 – Urusan Peribadi YAA/YA Hakim-Hakim

13. Pekeliling Pendaftar No.(A) 12 Tahun 1980 – Surat-Surat Kepada JPA/SPA/PA/Perbendarahan Atau Lain-Lain Surat Penting

14. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 13 tahun 1980 – Kereta-Kereta Hakim Dan Kereta-Kereta Pejabat

15. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 14 Tahun 1980 – ASEAN Law Association Conference – Manila, 24th – 29th November 1980

16. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 15 Tahun 1980 – Papan Tanda

17. Pekeliling Pendaftar (A) 16 Tahun 1980 – Papan Tanda

18. Pekeliling Pendaftar (A) 17 Tahun 1980 – Menanda Tangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi

19. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 18 Tahun 1980 – Penyeragaman Kepala Surat Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Persekutuan

20. Pekeliling Pendaftar No.(A) 19 Tahun 1980 – Penempatan Pegawai-Pegawai Baru Dan Pertukaran-Pertukaran Pegawai

21. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 20 Tahun 1980 – Cuti Bagi Odeli Hakim

22. Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 21 Tahun 1980 – Waktu Minum Teh

23. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 22 Tahun 1980 – Tempahan Kereta-Kereta Rasmi Untuk Yang Arif Hakim

24. Pekeliling Pendaftar Bil (A) 23 Tahun 1980 – Statutory Annual General Meeting Of The Malayan Bar

25. Magistrates Circular (U) 1 Of 1980 – Jurisdiction Of Magistrates Courts

26. Registrar’s Circular (U) 2 Of 1980 – Comments On Police

27. Registrar’s Circular (U) 3 Of 1980 – Adjournments

28. Registrar’s Circular (U) 4 Of 1980 – Procedure When Mentioning Civil Cases

29. Registrar’s Circular (U) 5 Of 1980 – S.33A Industrial Relations Act, 1967

30. Registrar’s Circular (U) 6 Of 1980 – Judgments Of The Federal On Appeal From The High Court

31. Pekeliling Pendaftar Bil (U) 7 Tahun 1980 – Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Tinggi

32. Registrar’s Circular (U) 8 Of 1980 – Appeals To The Federal Court

33. Registrar’s Circular (U) 9 Of 1980 – Preparation Of Records Of Appeal In Criminal Appeals To The Federal Court

34. Registrar’s Circular (U) 10 Of 1980 – Orders Or Judgments Of The Federal Court

TAHUN 1979

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1979 – Orders Of Detention Under Section 117 C.P.C

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1979 – Bar Council Meetings

3. Surat Ketua Pendaftar Bertarikh 21 April, 1979 Mengenai Pekeliling Pendaftar Di Bawah Siri (A) Dan (U) Untuk Makluman

4. Pekeliling Pendaftar (A) No. 1 Tahun 1979 – Pemangku/Penanggung Kerja Dan Sekim Perkhidmatan-Perkhidmatan Berlainan Yang Sama

5. Pekeliling Pendaftar (A) No. 2 Tahun 1979 – Bahasa Inggeris

6. Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1979 – Translation Allowance

7. Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1979 – Borang Permohonan Untuk Bertukar

8. Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1979 – Peraturan-Peraturan Bekerja dan Tugas-Tugas Besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci Dan Buruh Am Pejabat

9. Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1979 – Laporan Bulanan Kes Sivil Dan Jenayah

10. Pekeliling Pendaftar (A) No. 7 Tahun 1979 – Rekod (Inventory) Alat-Alat Kelengkapan Kesempurnaan Untuk Kediaman Hakim-Hakim

11. Pekeliling Pendaftar (A) No. 8 Tahun 1979 – Penempatan Pegawai Undang-Undang Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret

12. Pekeliling Pendaftar (U) No. 2 Tahun 1979 – Section 36(2) Legal Profession Act, 1979

13. Pekeliling Pendaftar (U) No. 3 Tahun 1979 – Jadual Persidangan Yang Di Pertua dan Majistret

14. Pekeliling Pendaftar (U) No. 4 Tahun 1979 – Penetapan Kes-Kes (Fixing of Cases)

15. Registrar’s Circular No. 5 Of 1979 – Orders of Detention Under Section 117 C.P.C

16. Registrar’s Circular (U) 6 Of 1979 – Preparation Of Appeal Records In Criminal Appeals To The Federal Court

17. Registrar’s Circular (U) 8 Of 1979 – Subordinate Courts (Amendment) Act, 1979

18. Registrar’s Circular (U) 9 Of 1979 – Teste to Writs

TAHUN 1978

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1978 – Wig And “My Lord”

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1978 – Subordinate Courts (Admendment) Act, 1978

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1978 – Revision Of Court Circuits

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1978 – Sessions Court At Muar

5. Registrar’s Circular No. 4 Of 1978 – Sessions Court At Klang

6. Registrar’s Circular No. 5 Of 1978 – RE : Cases To The Post 1-7-1978 Criminal Cases Under Section 409 And 457 Of The Penal Code

7. Registrar’s Circular No. 6 Of 1978 – Sessions Court At Klang

8. Registrar’s Circular No. 7 Of 1978 – Law Books

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1978 – Cautioned Statement

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1978 – Criminal Cases Involving Government Servants

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1978 – Juvenile Courts Act 1947 (Revised – 1972)

12. Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1978 – Bayaran “Filing Fee” Untuk Saman-Saman Sibil Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1978 – Sessions Court

TAHUN 1977

1. Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1977 – Preliminary Enquiries

2. Circular Letter No. 1 Of 1977 – Assignment Of Counsel In Case Under The Internal Security Cases

3. Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1977 – Security Cases

4. Registrar’s Circular No. 3 Of 1977 – Extension Of Time For Registration Of A Change Of A Company Assets

5. Pekeliling Pendaftar No: 4 Tahun 1977 – Waktu Bekerja

TAHUN 1976

1. Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1976 – Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Keputusan

2. Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1976 – Justice Delayed

TAHUN 1975

1. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1975 – Hakim Mahkamah Tinggi Sebagai Ketua Pejabat Di Kawasannya

TAHUN 1974

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1974 – Short Cause List

TAHUN 1973

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1973 – Categories Of Sentences

2. Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1973 – Penyata-Penyata Kes-Kes Sibil Dan Kes-Kes Jenayah

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1973 – Long Adjournments

4. Surat Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1973 – Penjualan-Penjualan Lelong

TAHUN 1972

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1972 – Courts Of Judicature Act, 1964: Commissioners For Oaths (Amendment) Rules, 1972

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1972 – Handwriting

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1972- Delays In Writing The Grounds Of Judgments

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1972 – Inquiries Of Deaths

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1972 – Criminal Revision No. 5 Of 1972

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1972 – Hearing Of Part-Heard Cases Due To Transfer Of Magistrates/Presidents

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1972 – Supply Of Copies Of Changes

TAHUN 1971

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1971 – Sections 28 And 117, Criminal Procedure Code

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1971 – Amendment Of Paragraph (6) Of Part 1 Of The Second Schedule To The Subordinate Courts Rules, 1950

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1971 – Orders Of Courts For Payment To Public Trustee

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1971 – Section 287, Criminal Procedure Code : Execution Of The Sentence Of Whipping

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1971 – Section 107 of the Bankruptcy Act, 1967

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1971 – Dress Of Counsel In Courts

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1971 – Non-Compliance With Registrar’s Circular No.19/48: Bail Bonds And Bonds To Give Evidence

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1971 – Criminal Appeals From Subordinate Courts To The High Courts

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1971 – Handwriting

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1971 – Delays In Appeal Cases(GROUNDS OF DECISION)

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1971 – Attendance To Practice Direction No. 1 of 1971

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1971 – Attendance Of medical Officers In The Armed Forces In Courts: Section 399 Criminal Procedure Code

TAHUN 1970

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1970 – Peratutan-Peraturan Kewangan

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1970 – Amendment of Subordinate Courts Rules 1950

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1970 – Moneylender’s Ordinance No. 42 of 1951

4. Pekeliling Pendaftar No. 4 Of 1970 – Seksyen 10(1) Undang-Undang Pemberi Pinjaman Wang

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1970 – Filing Of Civil Suits

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1970 – Fisheries Act, No. 8/63

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1970 – Transfer Of Pending High Court Cases To The Sessions Court

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1970 – Section 65(1), Court Ordinance, 1948

TAHUN 1969

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1969 – Court Hours

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1969 – Notes of Evidence (Handwriting)

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1969 – Section 148, Road Traffic Ordinance of 1958

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1969 – Probation Officer’s Report

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1969 – Chapter XXXXII Criminal Procedure Code – Fatal Road Accidents

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1969 – Conduct Money In Civil Matters

7. Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1969 – Wang Perbelanjaan Saksi Dalam Perkara Sivil

8. Registrar’s Circular No. 7 Of 1969 – Bahasa Malaysia Dalam Perbicaraan dan Surat Menyurat

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1969 – Permohonan Perbicaraan Dalam Bahasa Inggeris

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1969 – Offences Under The Municipal Ordinance

TAHUN 1968

1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1967 – Pengakuan Saksi-Saksi

TAHUN 1967

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1967 – Criminal Appeals From Subordinate Courts

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1967 – Service of Summons By Process Servers

3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1967 – Badan Pencegah Rasuah Malaysia: Pemakaian Uniform Oleh Pegawai Polis Dalam Mahkamah

TAHUN 1966

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1966 – Appointment To See A Judge

TAHUN 1965

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1965 – Unclaimed Moneys And Property In Civil Proceedings In Subordinate Court

TAHUN 1963

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1963 – Preliminary Inquiries

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1962 – Applications For Adjournment By Counsel

TAHUN 1962

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1962 – Withdrawal Of Court Deposits

2. Registrar’s Circular No. 3 Of 1962 – Order 35, Rule 1 Of the Rules Of The Supreme Court, 1957

3. Registrar’s Circular No. 4 Of 1962 – Section 11, Visiting Forces Act, 1960

TAHUN 1961

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1961 – Withdrawal Of Court Deposits

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1961 – Attendence In Court By Chemists, Department Of Chemistry And The Document Examiner, Federation Of Malaya

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1961 – Interest On Moneys Deposited In The Supreme Court In Civil Proceedings

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1961 – Police Fund

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1961 – Medical Evidence

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1961 – Annual certificate To Practice As An Advocate And Solicitor

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1961 – Concurrent And Consecutive Sentence Of Imprisonment

TAHUN 1960

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1960 – Criminal Appeals To The Court Of Appeal In Cases Involving A Sentence Of Death

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1960 – Plead Guilty By Letter And Payment Of Fine By Instalments

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1960 – Adjourment In Criminal Cases

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1960 – Withdrawal Of Court Deposits

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1960 – Animals In Court Premises

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1960 – Withdrawal Of Counsel

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1960 – Commercial Calendars In Court Premises

TAHUN 1959

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1959 – Procedure At Death Inquiries And Inquests

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1959 – Correspondence

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1959 – Registration Of Powers Of Attorney

TAHUN 1958

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1958 – Rewards To Informers

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1958 – Record Of previous Convictions

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1958 – Money paid Otherwise Than Into The Treasury

TAHUN 1957

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1957 – Application For Moneylander’s Licence : Certificate Of Character

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1957 – Financial Instructions

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1957 – Criminal Appeals

TAHUN 1956

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1956 – Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1956 – Method Of Payment Of Maintenance Allowances

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1956 – Appeals In Criminal Courts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1956 – Bail Pending Appeal – Typing Of Appeal Record

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1956 – Amendment To registrar’s Circular No. 1 Of 1956 : Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1956 – Probate And Administration Juridiction

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1956 – Audit Procedure

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1956 – Exhibit And Exhibit Books – Orders For Forfeiture And Distruction

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1956 – Traffic Proclamation No.17 (L.N. 581/50)

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1956 – Procedure At Death Inquiries And Inquests

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1956 – Register Of Writs

TAHUN 1955

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1955 – Amending Of Charges

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1955 – Rule Of Etiquette

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1955 – Translation Fees

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1955 – Courts Accounts

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1955 – Divorce And Matrimonial Causes

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1955 – Method Of Payment Of Maintenance Allowance

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1955 – Production In Court Of Document Registered And Kept Under The Land Code, Cap.138

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1955 – Maintenance Orders – Approved Schools

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1955 – Sessions And Magistrates Courts

TAHUN 1954

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1954 – Financial Matters In 1954

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1954 – Preparation Of Pension Papers

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1954 – Bonds

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1954 – Payment To Witness

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1954 – Henry Gurney School For Girls

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1954 – Young Offenders

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1954 – Preliminary Enquiries

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1954 – Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1954 – Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)

TAHUN 1953

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1953 – Disposal Of Appeals In The Court Of Appeal

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1953 – Mentally Disordered Persons

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1953 – Checking Of Accounts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1953 – Checking Of Cash Books

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1953 – Suspended And Disqualified Motor Drivers

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1953 – Distribution Of Intestate Estates Affecting Adopted Children

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1953 – Fees For Taking Of Estate Duty Affidavits

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1953 – Use Of Green Ink

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1953 – Suspension Of Driving Licence

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1953 – Receipts For Money Received By Courts

TAHUN 1952

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1952 – Government Uniform Clothing

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1952 – Lending Court Files To Collector Of Estate Duty

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1952 – Fees For Process Servers

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1952 – Court Fees Costs

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1952 – Receipts For Moneys Received By Court

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1952 – Receipts For Moneys Received By Court

TAHUN 1951

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1951 – Certification Fee For Copy Of Will In Grant Of Probate

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1951 – Reciprocal Arrangments For Service Of Process In Civil Matters In Ceylon And Federation Of Malaya

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1951 – Reciprocal Arrangments For Service Of Process In Civil Matters In Ceylon And Federation Of Malaya

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1951 – Contributions Of Parents Or Guardians

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1951 – Commissioners For Oaths

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1951 – Court Fees Costs

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1951 – Poundage And Auctioneer’s Fees On Court Sales

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1951 – Fees In Criminal Matters In The Subordinate Courts

TAHUN 1950

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1950 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1950 – Cases Compoundable With Leave Of Court

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1950 – Juvenile Court Returns

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1950 – Attestation Fee For Powers Of Attorney

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1950 – Fees For Statutory Declarations

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1950 – Preparation Of Documents By Registry Staff

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1950 – Petition For Letters Of Administration

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1950 – Muthusamy V. Public Prosecuter

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1950 – 1948 Rule No. 9

10. Registrar’s Circular No. 9A Of 1950 – Probation Officers

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1950 – Custody Of Exhibits

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1950 – Exemption Of Fees For Statutory Declarations

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1950 – Powers Of Juvenile Courts

14. Registrar’s Circular No. 12A Of 1950 – Fees In Juvenile Courts Cases

15. Registrar’s Circular No. 13 Of 1950 – Cancellation Of Stamps On Praecipe

16. Registrar’s Circular No. 14 Of 1950 – Criminal Fees

17. Registrar’s Circular No. 15 Of 1950 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

18. Registrar’s Circular No. 16 Of 1950 – Witness’s Fees In Civil Suits

19. Registrar’s Circular No. 17 Of 1950 – Service Of Notice Of Appeal In Criminal Matters On Respondent

20. Registrar’s Circular No. 18 Of 1950 – Identity Of Informers

TAHUN 1949

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1949 – Financial Instructions

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1949 – Practice In Production, Remand And Committal Of Accused Persons In Emergency Criminal Cases

3. Registrar’s Circular No. 6 Of 1949 – Emergency (Criminal Trials) Regulations, 1948

4. Registrar’s Circular No. 7 Of 1949 – Taxation And Drawing Up Of Orders Of Court Of Appeal

5. Registrar’s Circular No. 8 Of 1949 – Payment Of Fines By Installment

6. Registrar’s Circular No. 9 Of 1949 – Signing Of Promissory Notes By Government Servants

7. Registrar’s Circular No. 12 Of 1949 – Juvenile Courts Ordinance, 1947

8. Registrar’s Circular No. 13 Of 1949 – Powers Of Attorney

TAHUN 1948

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1948 – Transport Expenses Of Process Servers

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1948 – Payment Of Court Fines And Fees To Federal Revenuve

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1948 – Attendance Of Witness In Civil Causes

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1948 – Gazette Notifications

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1948 – Enquiries Into Deaths

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1948 – Report To Civil And Criminal Proceedings Against Government Officers

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1948 – Warrants Of Committal

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1948 – Emergency (Criminal Trials) Regualations, 1948

9. Registrar’s Circular No. 8 Of 1948 – (Correction Slip)

10. Registrar’s Circular No. 9 Of 1948 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

11. Registrar’s Circular No. 10 Of 1948 – Movement Of District Judges

12. Registrar’s Circular No. 11 Of 1948 – Courtesy Calls

13. Registrar’s Circular No. 12 Of 1948 – Opening Of Federal Registry

14. Registrar’s Circular No. 13 Of 1948 – Assignment Of Counsel In Criminal Cases

15. Registrar’s Circular No. 14 Of 1948 – Assignment Of Counsel In Criminal Trials And Appeals In Emergency Procedure Cases As Defined In Emergency (Criminal Trials) Regulations, 1948

16. Registrar’s Circular No. 15 Of 1948 – Submission Of Returns

17. Registrar’s Circular No. 16 Of 1948 – Criminal Jurisdiction Of Presidents Of Sessions Courts

18. Registrar’s Circular No. 17 Of 1948 – Financial Instructions

19. Registrar’s Circular No. 18 Of 1948 – Filling And Registration Of Civil Appeals To The Court Of Appeal, Federation Of Malaya

20. Registrar’s Circular No. 19 Of 1948 – Criminal Trials In The High Court : Bail Bonds And Bonds To Give Evidence

TAHUN 1947

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1947 – Stamp Duties And Courts Fees

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1947 – Returns Of Probate And Letters Of Administration

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1947 – Executors And Administrations : Filing Of Inventories And Accounts

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1947 – Estate Duty Affidavits

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1947 – Evidence Of Information In Preliminary Enquiries

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1947 – Office Copies And Certified Copies

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1947 – Affidavits And Statutory Declarations

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1947 – Salaries Commission

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1947 – Judicial Department Statistics

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1947 – Copies Of Order In Criminal Appeals

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1947 – Payment Of Fines By Instalments

12. Registrar’s Circular No. 12 Of 1947 – Disposal Of Property In Criminal Cases

13. Registrar’s Circular No. 13 Of 1947 – Judicial Statistics

14. Registrar’s Circular No. 14 Of 1947 – District Court (Remand And Bail) Rules, 1947

15. Registrar’s Circular No. 15 Of 1947 – Proclamation Of Court Sittings

16. Registrar’s Circular No. 16 Of 1947 – Japanese Judgement and Civil Proceedings Ordinance, 1946

17. Registrar’s Circular No. 17 Of 1947 – Routine Matters – Financial

18. Registrar’s Circular No. 18 Of 1947 – Judicial Department Statistics 1947

19. Registrar’s Circular No. 19 Of 1947 – Collector Of Estate Duty’s Certificates

20. Registrar’s Circular No. 20 Of 1947 – Japanese Army Personels

21. Registrar’s Circular No. 21 Of 1947 – Application For Review

22. Registrar’s Circular No. 22 Of 1947 – Binding Of Appeal Records

23. Registrar’s Circular No. 23 Of 1947 – Payment For Photostat Copies

24. Registrar’s Circular No. 24 Of 1947 – Instructions Regarding The Preparation And Transmission To The Supreme Court Of Magistrate’s Record Of Preliminary Equiries

25. Registrar’s Circular No. 25 Of 1947 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

26. Registrar’s Circular No. 26 Of 1947 – Resealing Grants Of Probate And Letters Of Administration

27. Registrar’s Circular No. 27 Of 1947 – Administration Bonds

28. Registrar’s Circular No. 27 Of 1947 – Administration Bonds *Corrigendum*

29. Registrar’s Circular No. 28 Of 1947 – Transport And Travelling Expenses

TAHUN 1946

1. Registrar’s Circular No. 1 Of 1946 – Affidavits And Statutory Declaractions

2. Registrar’s Circular No. 2 Of 1946 – Motor Car Syces

3. Registrar’s Circular No. 3 Of 1946 – Hours Of Business

4. Registrar’s Circular No. 4 Of 1946 – Application For Adjournment By Counsel

5. Registrar’s Circular No. 5 Of 1946 – Card Index System

6. Registrar’s Circular No. 6 Of 1946 – Registers Of Power Of Attorney

7. Registrar’s Circular No. 7 Of 1946 – Correspondence

8. Registrar’s Circular No. 8 Of 1946 – Typewriters

9. Registrar’s Circular No. 9 Of 1946 – Monthly Criminal Returns

10. Registrar’s Circular No. 10 Of 1946 – Civil Suit No. 172/41 Kaher Singh Vs. Kannuthurai

11. Registrar’s Circular No. 11 Of 1946 – Petitions For Letters Of Administration, Probate And Resealing

12. Registrar’s Circular No. 12 Of 1946 – Malayan Union : Stamp Duties And Courts Fees

13. Registrar’s Circular No. 13 Of 1946 – Dress Of Courts Officers And Staff

14. Registrar’s Circular No. 14 Of 1946 – Practice Notes For Reference By Practitioners The Clerks

15. Registrar’s Circular No. 15 Of 1946 – Interpreters

16. Registrar’s Circular No. 16 Of 1946 – Price Control

17. Registrar’s Circular No. 17 Of 1946 – Government Servents And Commercial Activities

18. Registrar’s Circular No. 18 Of 1946 – Correspondence

19. Registrar’s Circular No. 19 Of 1946 – Application For Adjournment By Prosecution

20. Registrar’s Circular No. 20 Of 1946 – Documents For Use In Foreign Countries

21. Registrar’s Circular No. 21 Of 1946 – Bail Bonds

22. Registrar’s Circular No. 22 Of 1946 – Commutation Of Death Sentences

23. Registrar’s Circular No. 23 Of 1946 – Service Of Process In The States : Details To Be Inserted In Process Server’s Return Of Service

24. Registrar’s Circular No. 24 Of 1946 – Transport Of Officers

25. Registrar’s Circular No. 25 Of 1946 – Bail Bonds

26. Registrar’s Circular No. 26 Of 1946 – Juvenile Delinquents And Youthful Offenders

27. Registrar’s Circular No. 27 Of 1946 – Application For Adjournment By Counsel

28. Registrar’s Circular No. 28 Of 1946 – Criminal Statistics

29. Registrar’s Circular No. 29 Of 1946 – Criminal Appeals

30. Registrar’s Circular No. 30 Of 1946 – Juvenile Offenders

31. Registrar’s Circular No. 31 Of 1946 – Procedure To Be Followed On Receipt Of The Governor’s Order After Consideration Of Death And Other Sentences Passed By Courts

32. Registrar’s Circular No. 32 Of 1946 – Registrars Sittings In Court

33. Registrar’s Circular No. 33 Of 1946 – Juvenile Offenders

PENGUMUMAN!!!
MULAI 26 JULAI 2021 PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PKPMP KEMBALI BEROPERASI SETIAP HARI DARI JAM 8.00 PAGI HINGGA 4.30 PETANG. SEBARANG PERUBAHAN PERKHIDMATAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA ARAHAN SEMASA YBHG. DATO' KETUA PENDAFTAR. TERIMA KASIH.