Istana Kehakiman, Persiaran Perdana, Presint 3, Putrajaya

INDEKS SURAT PENTING KETUA PENDAFTAR DAN PENDAFTAR

TAHUN 2017

1. Arahan Mengenai Pengedalian Kerja Risiko – Bailif Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia

2. Arahan Pusingan Kerja Bagi Jawatan Bailif Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Di Seluruh Malaysia

TAHUN 2016

1. Waktu Bekerja Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia

2. Arahan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah Seluruh Malaysia

3. Arahan Pengendalian Buku Kausa Elektronik di bawah Modul Case Management System (CMS) di Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia

TAHUN 2015

1. Garis Panduan Belanja Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Operasi Mahkamah

2. Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Di Dalam Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya

3. Waktu Bekerja Ramadhan 1436H

4. Pindaan Lampiran A Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 (Dokumen Berkunci)

TAHUN 2014

1. Memuat Naik Alasan Penghakiman Menggunakan Aplikasi E-Judgement

2. Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

3. Pematuhan Terhadap Arahan Pemakaian Pakaian Seragam Yang Dibekalkan

4. Isu-Isu Yang Dibangkitkan Oleh Jabatan Insolvensi Malaysia Berkenaan Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Seluruh Malaysia

5. Revised Compendium Of Personal Injury Awards

TAHUN 2013

1. Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen Yang Dirujuk Di Dalam Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013

2. Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]

3. Majlis Bacaan Yasin Dan Tahlil Untuk Pewira Negara

4. Arahan Perubahan Waktu Kerja Berperingkat Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP)

5. Penguatkuasaan Imbasan Bagasi Di Semua Laluan Masuk Bangunan Istana Kehakiman Dan Larangan Penggunaan Lif Khas YAA / YA Hakim

6. Penetapan Waktu Bekerja Di Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia

7. Penetapan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia

TAHUN 2012

1. Penjelasan Kepada Kod 88 Di Dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 1988

2. Kekeliruan Berhubung Catatan Maklumat Di Dalam Waran

3. Kes-Kes Melibatkan Orang Tak Sempurna Akal Di Bawah Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)

4. Peringatan Berkenaan Waktu Operasi Kaunter Mahkamah

5. Pelaksaan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)

6. Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen Dan Majistret

7. Laporan Polis Yang Dicetak Menggunakan Komputer

8. Penjelasan Lanjut Berkenaan Pelaksanaan YBGK

9. Peringatan Berkenaan Bench Book Sivil Dan Jenayah

10. Penghantaran Permohonan Borang B (Kad Biru) Oleh Mahkamah Tinggi Yang Tidak Dilengkapi Dengan Sistem CMS Dan Pengeluran Borang C Berkaitan Permohonan Surat Kuasa Mentadbir dan Probet Oleh Bahagian Kuasa Mati Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Secara Aras Talian

TAHUN 2011

1. Pentadbiran Mahkamah Rendah

2. Cuti Kecemasan

3. Bench Book Sivil dan Jenayah

4. Pendaftaran Segera Sistem E-Daily Report

5. Pengurusan Barang-Barang Kes (Eksibit) Di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Selangor

6. Statistik Ageing List Seperti Mana Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 (Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah)

7. Pendaftaran Kes-Kes Halang Tebus Bagi Kes-Kes Muamalat Selaras Dengan Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011

8. Kriteria Tambahan Bagi Urusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Yang Lebih Tinggi Di Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia

9. Pengendalian Kes-Kes Di Bawah Akta Keganasan Rumahtangga (AKRT) 1994

10. Panduan Mengisi E-Laporan Harian

11. Senarai Peguam Tanpa Sijil Tahunan Dan Sijil Amalan Tahun 2011

12. Pembayaran Fi Pemfailan Hujahan Bertulis Dan Ikatan Otoriti Di Mahkamah

13. Data Berkenaan Kes-Kes Jenayah Yang Membawa Hukuman Mati Dan Penjara Sepanjang Hayat Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen Yang Melibatkan Warga Asing

14. Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 Bagi Negeri-Negeri Yang Dilengkapi Dengan System Case Management (CMS)

15. Status Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah

16. Pemakaian Borang 40 Jadual Kedua Di Bawah Seksyen 391 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)

17. Alasan Penghakiman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

18. Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding’s Charge)

TAHUN 2010

1. Keselamatan Fail-Fail Mahkamah

2. Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia

3. Penggunaan Nama Di Atas Perintah dan Penghakiman

4. Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat Pada Cuti Hujung Minggu Dan Kelepasan Am

5. Permohonan Cuti Bagi Hakim Mahkamah Tinggi Dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Seluruh Malaysia

6. Status Terkini Pelaksanaan Community Sentencing Di Bawah Offenders Compulsory Attendance Act 1954 [Act 461] (Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954)

7. Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman

8. Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib Di Bawah Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954

9. Status Kes Pra 2009 (Termasuk Kes Tahunan 2009) Bagi Kes-Kes Sivil dan Jenayah Di Mahkamah

TAHUN 2009

1. Guidelines For Awards In Personal Injury Claims

2. Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Pegawai Kehakiman (Wanita)

3. Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Hakim (Wanita)

4. Penyediaan Rekod Rayuan Kes Jenayah Ke Mahkamah Rayuan Malaysia

5. Permohonan Cuti Rehat/Cuti Bersalin/Cuti Berkursus

6. Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab Kepada Pengarah Mahkamah Negeri

7. Tatacara Semasa Mengendalikan Kes-Kes Jenayah Di Mana Orang Kena Tuduh (OKT) Mengaku Salah

8. Arahan Mengadakan Mesyuarat Selepas Waktu Tengahari Atau Selepas Waktu Pejabat

9. Penubuhan Mahkamah Tinggi Baru Bahagian Dagang (NCC) Di Kuala Lumpur

10. Pekeliling Ketua Pendaftar Mengenai Urusan Keselamatan Bangunan Istana Kehakiman, Putrajaya

11. Peraturan-Peraturan Memohon Cuti

TAHUN 2008

1. Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret

2. Tugas Mengemaskini/Membuat Pindaan Akta Koleksi Kamar Hakim Oleh Setiausha Hakim

3. Garis panduan Bagi Majistret Di Bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670)

4. Tempoh Masa Untuk Memasukkan Deraf Perintah (Draft Order) Oleh Para Peguam Di Semanjung Malaysia

5. Perlantikan Pegawai Yang Bertanggungjawab Menjaga Fail Di Setiap Mahkamah

TAHUN 2005

1. Larangan Merokok Di Premis Kerajaan

2. Larangan Bagi Pegawai-Pegawai Kehakiman Membicarakan Kes-Kes Yang Melibatkan Firma Guaman Suami Atau Isteri Bekerja

TAHUN 2004

1. Penerbitan Alasan Penghakiman Untuk Terbitan Jurnal Undang-Undang – Current Law Journal

2. Prosidur Penyediaan Rekod Rayuan Dan Petisyen Rayuan Bagi Rayuan Jenayah Di Mahkamah Rayuan

TAHUN 2003

1. Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedak-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

2. Flayer Pembukaan Galeri Seri Perdana

TAHUN 2002

1. Operasi Pengemaskinian Fail-Fail Sivil

2. Permohonan Untuk Tahanan Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah Pada Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga, Hari Ahad Dan Hari Kelepasan Am

3. Kawalan Fail Asal

4. Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan England

TAHUN 2001

1. Senarai Kes-Kes Di Mana Keputusan Belum Diberi Walaupun Kes Telah Selesai Dibicara

2. Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedak-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

3. Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedak-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

4. Perkongsian Bersama User ID Untuk Penggunaan COMCAS (Commonwealth Cases) Di Mahkamah

TAHUN 2000

1. Kes-Kes Tertangguh

2. Penambahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bahagian Dagang 9

3. Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Shah Alam Baru

4. Cuti Gantian Kerana Bertugas Lebih Masa

5. Laporan Pengemaskinian Fail-Fail Sivil Seluruh Negara Tahun 2000

6. Pakaian Peguam Di Mahkamah

7. Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000: Borang 63 : Notis Untuk Menghadiri Pengurusan Kes Praperbicaraan / Borang 64 : Notis Tunjuk Sebab

8. Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000: Terjemahan Borang No.63,64,111A Dan 111B

9. Tambahan Mahkamah Sesyen Dan Arahan Perpindahan Fail

10. Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

11. Persidangan Mahkamah Sesyen (Jenayah) Klang Di Kompleks Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah Alam

WAKTU OPERASI PERPUSTAKAAN
Isnin - Khamis 8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Kelepasan Am
TUTUP